مشخصات نشــریه

مجله چشم پزشکی ایران

مجله چشم پزشکی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

مجله چشم پزشکی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن چشم پزشکی ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2345-279X

شاپا الکترونیک

: 2452-2325

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دبیر کل انجمن چشم پزشکی ایران

سردبیر

: دکتر احمد جوادیان

مدیر اجرایی

: دکتر احمد جوادیان

تلفن

: 66919061-2 (021)

نمابر

: 66919061-2 (021)

تارگاه

: www.irso.org

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان کارگرشمالی، نرسیده به چهار راه فاطمی، کوچه هما، پلاک 4، طبقه دوم

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

6,830,867

دانلود یکساله

4,940,726