مشخصات نشــریه

راهبرد اقتصادی

راهبرد اقتصادی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

راهبرد اقتصادی

صاحب امتیاز

: پژوهشکده تحقیقات راهبردی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: اقتصاد

شاپا چاپی

: 2252-0597

شاپا الکترونیک

: 2588-6568

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمد رضا مجیدی

سردبیر

: مهدی صادقی شاهدانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22258937 (021)

نمابر

: 88551897 (021)

تارگاه

: econrahbord.csr.ir

پست الکترونیک

: straeconomic@gmail.com , econrahbord@csr.ir

نشانی

: تهران- خیابان میرداماد- مصدق شمالی- بین کوچه 4 و 6- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام- پژوهشکده تحقیقات راهبردی

نمایه

: اقتصاد

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

111,747

دانلود یکساله

45,687