مشخصات نشــریه

مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

صاحب امتیاز

: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-9635

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حمید عبادی

سردبیر

: محمد جواد ولدان زوج

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88877073 (021)

نمابر

: 88786213 (021)

تارگاه

: jgit.kntu.ac.ir

پست الکترونیک

: ejgit@kntu.ac.ir

نشانی

: خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، پلاک 1346، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

33,774

دانلود یکساله

17,049