مشخصات مقاله

عنوان: 

تحليل نيروهاي تماسي بين چرخ و ريل در حركت مجموعه چرخ - محور بر روي ريلهاي مستعمل مسير قديم تهران - قم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شكوهي دولت آبادي نادر*,صيادي حسن
 
 *شركت صنايع ريلي ايران خودرو
 
عنوان همایش: همايش حمل و نقل ريلي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
زمان:  1385دوره 8
 
 
چکیده: 

بستر حركت خودروهاي ريلي در هر كشور، خطوط راه آهن موجود در آن كشور مي باشد. با توجه به انتقال نيروهاي تماسي از طريق ريل به واگن، شرايط و هندسه خطوط راه آهن مي تواند نقش تعيين كننده اي در رفتار و پاسخ ديناميكي ترن داشته باشند. در اين مقاله با در نظر گرفتن شرايط خط قديم تهران - قم به عنوان بستر حركت، معادلات ديناميكي حركت يك چرخ - محور شبيه سازي شده و نتايج با حالت حركت بر روي ريلهاي نو مقايسه شده است. نتايج بدست آمده تاثير بسيار زياد شرايط خط در مقدار نيروهاي تماسي را نشان مي دهد به طوري كه در نظر نگرفتن شرايط واقعي هندسي و سايش در خطوط بهره برداري، مي تواند خطاي بسيار زيادي را در محاسبه نيروهاي تماسي و به تبع آن در طراحي محصول ايجاد نمايد.

 
كليد واژه: چرخ - محور، معادلات ديناميكي، نيروهاي تماسي، تئوري هرتز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 163   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی