مشخصات مقاله

عنوان: 

برنامه ريزي منابع در شرايط بحران با استفاده از الگوهاي رياضي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رباني مسعود,ضيايي محسن,معنوي زاده ندا
 
 
 
عنوان همایش: همايش حمل و نقل ريلي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
زمان:  1385دوره 8
 
 
چکیده: 

برنامه ريزي، سازماندهي و هدايت منابع در هنگام بحران از موضوعات اساسي در مديريت بحران قلمداد مي شود. در مقاله حاضر براي سه وضعيت بحران و با استفاده از برنامه ريزي رياضي اقدام به تخصيص منابع شده است. مي توان مديريت منابع را از منظر بحرانهاي طبيعي، بحرانهاي صنعتي مورد توجه قرار داد. لذا ضرورت برنامه ريزي و آمادگي قبلي بعنوان بخشي از اقدامات پيشگيرانه مطرح مي باشند. در اين مقاله سه استراتژي براي وضعيتهاي بحران ارايه شده است. در كليه موارد محدوديتهايي پيش بيني و مساله در استراتژيهاي مختلف فرموله شده است. مثالهاي عددي در خصوص كارآيي مدلها در قسمت انتهايي مدلها ارايه شده است.

 
كليد واژه: بحران، الگوهاي رياضي، برنامه ريزي بحران، برنامه ريزي منابع
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 158   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی