برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه برون تني اثرات آلومينيوم روي و منگنز بر قابليت دياليز شدن نيكل

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: صالحي زاده محمد,صادقي رويا,انصاري مهدي‌
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
 
چکیده: 

هدف اين مطالعه تاثير يون هاي آلومينيوم روي و منگنز بر دياليز شدن يون نيكل است. آزمايش ها به صورت برون تني و با استفاده از غشا مصنوعي (visking tubung) و با روش دياليز BDFlow انجام شدند. پروتئين ها توسط نيتريك اسيد غليظ هضم سپس يون ها توسط دستگاه جذب اتمي تعيين مقدار شدند. نتايج بر حسب درصد قابليت دياليز شدن و به صورت جدول ها و نمودار ها ارايه گرديد. از آزمون هاي t و تفاوت معني دار حقيقي توكي براي تحليل اطلاعات استفاده شد. آلومينيوم و منگنز به طور معني داري از دياليز شدن نيكل جلوگيري كردند اما روي جلوگيري نكرد. گلوتاتيون در مقايسه با آلبومين قدرت باز دارندگي بيشتري داشت. هيچ يك از دو پروتئين اثر آلومينيوم بر قابليت دياليز شدن نيكل را تغيير نداد. بنابراين نقش آلومينيوم در كاهش دياليز نيكل مستقل از پروتئين ها است. گلوتاتيون و آلبومين هر دو از اثر ممانعت كنندگي منگنز بر قابليت دياليز شدن نيكل كاستند. روي اثرات گلوتاتيون و آلبومين را بر دياليز شدن نيكل معكوس كرد: با كمپلكس شدن نيكل – گلوتاتيون مخالفت كرد (antagonised)‏ بر عكس كمپلكس شدن نيكل – گآلبومين را تشديد كرد (potentiated) مطالعات گذشته نشان داده كه يون روي سميت نيكل بر سلول و بروز پنوموكونيوز كارگران زغال سنگ را كاهش مي دهد. آلومينيوم نيز اثر ممانعت كنندگي در بروز يا پيشرفت CWP دارد. به منظور مشخص كردن مكانيزم عمل آن ها مطالعه بيشتر پيشنهاد مي شود. 

 
کلید واژه: دياليز BDFlow، نيكل، CWP گلوتاتيون و آلبومين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 122  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی