برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اندازه گیری میزان آلاینده های سرب و کادمیوم در برنج مصرفی شهر تهران

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: خسروخاور رويا,زمانيان فيروزه,مظاهريون مريم,هادياني محمدرسول
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

غلات يکي از منابع مهم و ارزان غذايي هستند که مي توانند سهم بسزايي از انرژي روزانه را تامين کنند. در بين غلات، برنج را مي توان از جمله عمده ترين اقلام در سبد غذايي خانوارهاي ايراني دانست که مصرف فراوانش زمينه ساز توليد و نيز واردات وسيع آن شده است. برنج مانند هر ماده غذايي ديگري ممکن است در معرض آلودگي باشد.
آلودگي به مواد مختلف باشد. از جمله آلاينده هاي برنج، مي توان به فلزات سنگين بويژه سرب و کادميوم اشاره کرد که بدليل دارا بودن اثرات سمي درازمدت، همواره بايد ميزان آنها در حد مجاز نگه داشته شود. به منظور ارزيابي اوليه ميزان آلودگي برنج مصرفي شهر تهران به آلاينده هاي سرب و کادميوم، تعداد 30 نمونه برنج بطور تصادفي در نيمه دوم سال 1381 از سطح شهر تهران جمع آوري گرديد. نمونه ها بر اساس روش (AOAC (1985، پس از سوزاندن و خاکستر شدن دردماي C ْ550، در اسيدنيتريک 1% حل شده و صاف شدند. سپس سرب و کادميوم آنها در 5.4= pH به کمک شلات کننده APDC و توسط حلال آلي بوتيل استات استخراج گرديد و با استفاده از دستگاه طيف سنجي جذب اتمي (A.A.S.) از نوع بدون شعله اندازه گيري شد. نتايج حاصل نشان داد که محدوده آلودگي به سرب در نمونه هاي برنج  11 - 348 ppbبا ميانگين 63.5ppb و محدوده آلودگي به کادميوم  2 - 40.3 ppbبا ميانگين  11.5ppbبوده است. براي اطمينان از صحت روش، ميزان بازيافت روش براي سرب و کادميوم محاسبه شد. با در نظر گرفتن حد مجاز 200ppb) Codex 2001 براي سرب و  ppb 100 براي کادميوم در غلات) مشخص مي شود که ميانگين غلظتهاي بدست آمده براي سرب و کادميوم در نمونه هاي برنج کمتر از اين حد مجاز مي باشد و فقط ميزان سرب يک نمونه (348ppb) بالاتر از حد مجاز فوق الذکر بدست آمد. با توجه به اينکه مصرف برنج و ساير محصولات غذايي آلوده به فلزات سنگين مي تواند موجب تجمع اين سموم در بدن انسان و بروز مسموميتهاي تدريجي شود، پايش دايمي برنج توليد شده در مناطق مختلف کشور و برنج وارداتي از اين نظر، و نيز تدوين استاندارد ملي آلاينده هاي فلزي در برنج و ساير غلات توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 176  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی