برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی روش سنجش الکل تنفسی در تشخیص موارد سوﺀ مصرف الکل در مراجعین به آزمایشگاه سم شناسی سازمان پزشکی قانونی کشور

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: سلطاني نژاد كامبيز,فريادي منصور,اخگري مريم
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

سوﺀ مصرف الكل (اتانول) همواره به عنوان يك معضل از جنبه هاي فرهنگي، اجتماعي و پزشكي مورد توجه بوده است. از نظر پزشكي قانوني، با توجه به اثرات الكل بر سيستم اعصاب مركزي و تاثير آن در كاهش هوشياري، اختلال در قضاوت موجب بروز رفتارهاي ضد اجتماعي گرديده و در نهايت منجر به افزايش تصادفات، حوادث و نزاعات مي گردد، از اين رو در بسياري از موارد پزشكي قانوني آناليز كيفي و كمي الكل نقش بسيار مهمي را جهت تعيين علت حوادث ايفا مي كند. سنجش الكل بر روي نمونه هاي زيستي نظير خون و ادرار توسط روشهاي گوناكوني نظير روشهاي شيميايي، اسمومتري، آنزيماتيك و كروماتوگرافي گازي انجام پذير است، اين روشها عليرغم داشتن دقت بالا داراي معايبي از جمله گراني، نياز به اقدامات تهاجمي جهت تهيه نمونه و وقت گير بودن مي باشد. از اين رو دست يابي به روشهايي با سهولت و سرعت عمل بالا و عدم نياز به اقدامات تهاجمي مورد توجه سم شناسان پزشكي قانوني بوده است. استفاده از هواي بازدمي در سنجش الكل به عنوان يك روش سريع و آسان مورد استفاده قرار گرفته است كه هدف از اين مطالعه كاربرد روش سنجش الكل در هواي بازدمي براي اولين بار در كشور، جهت تشخيص سريع سوء مصرف الكل مي باشد.
اين مطالعه بر روي 200 مرد از مراجعين به آزمايشگاه سم شناسي سازمان پزشكي قانوني كشور انجام شد. جهت سنجش الكل در هواي باز دمي از دستگاه سنجش الكل تنفسي (Lifeloc, FC-20) استفاده گرديد. در ابتدا بعد از كاليبراسيون دستگاه با استفاده از كاليبراتور Dry gas، هواي بازدمي فرد از طريق لوله هاي دهاني به مدت 3 ثانيه وارد دستگاه گرديد و سنجش الكل موجود بر اساس تبديل انرژي شيميايي به الكتريكي (Fuel Cell) به صورت خودكار انجام گرديد. براي هر فرد آزمايش 3 بار تكرار شد و ميانگين نتايج حاصل محاسبه گرديد. جهت بررسي نتايج دستگاه از روش كروماتوگرافي گازي (به عنوان روش مرجع) استفاده شد. براي اين منظور مقدار 2 ميلي ليتر خ.ن وريدي از هر فرد گرفته شد و بعد از تقطير به دستگاه گاز كروماتوگراف (Varian, Vista-3700) در شرايط مناسب تزريق و غلظت الكل خون محاسبه گرديد. نتايج آزمايش سنجش الكل در هواي بازدمي نشان داد كه در اين روش از 200 فرد مورد آزمايش (52%) 104 مورد از نظر وجود الكل در هواي بازدمي مثبت و (48%) 96 مورد منفي بوده است، اين در حالي بود كه در آزمايش به روش كروماتوگرافي گازي (53.5%) 107 مورد از نظر وجود الكل در خون مثبت و (46.5%) 93 مورد منفي بوده است. مقايسه نتايج بين آزما يشهاي سنجش الكل در هواي بازدمي با نمونه هاي خوني نشان داد كه روش سنجش الكل در هواي بازدمي فاقد موارد مثبت كاذب بوده و تنها در 1.5% موارد منجر به بروز پاسخهاي منفي كاذب گرديده است. از طرفي نتايج حاصله نشان دهنده ضريب همبستگي بالا (0.97) بين مقادير الكل در هواي بازدمي با مقادير خوني آن دارد. از روش سنجش الكل تنفسي مي توان به عنوان يك آزمون كمي و كيفي در موارد تشخيص سوء مصرف ناشي از الكل استفاده نمود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 179  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی