برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سنجش موتاژنیسیتی و سمیت سلولی آفلاتوکسین (B1 (AFB1

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: خوشجو فلور,حسيني شيرازي سيدفرشاد,يزدان پناه حسن
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

آفلاتوكسين B1 يك مايكوتوكسين موتاژن و كرسينوژن قوي ميباشد كه توسط آسپرژيلوس فلاووس و آسپرژيلوس پارازيتيكوس توليد مي شود. AFB1 غالبا در مواد غذايي نظير ذرت، بادام زميني، پنبه دانه وپسته يافت مي شود. مطالعات اپيدميولوژيك نشان داده اند كه بين مصرف AFB1 و ابتلا به سرطان كبد در انسان ارتباط وجود دارد. در اين مطالعه براي نشان دادن اثرات موتاژنيسيتي و سميت سلولي AFB1 به ترتيب از آزمونهاي Ames و ميزان كلوني زايي سلولهاي انساني استفاده شد. در تست Ames از سالمونلاتيفي موريوم (TA 104) در محيط تغيير يافته آگار استفاده شده است. زمان برخورد AFB1 باسالمونلا تيفي موريوم به مدت 48 ساعت بوده‌است. با توجه به نياز AFB1 به متابوليسم براي تبديل شدن به شكل فعال، S9 mix گرفته شده از كبد موش صحرايي نيز به محيط اضافه شده بود. دوزهاي بكار گرفته شده AFB1 در اين تست 15 و 20 نانوگرم به ازاي هر پليت بوده است. سميت سلولي AFB1 بكمك مهار تشكيل كلوني در سلول هاي كارسينوماي كبدي انسان (HepG2) اندازه گيري شد. اين رده سلولي در محيط DMEM/F12 در انكوباتور 37 درجه سانتيگراد مرطوب داراي 5% CO2 كشت داده شده ، بعد از رسيدن به فاز لگاريتمي با دوزهاي گوناگون AFB1 براي مدت 24 ساعت برخورد داده شد. نتايج حاصل از آزمون موتاژنيسيتي ايمز تعداد كلوني هاي حاصل از سالمونلا تيفي موريوم موتاسيون يافته را بترتيب 69± 454 و 78± 754 براي 15 و20 نانوگرم AFB1 به ازاي هر پليت نشان داده است كه تفاوت قابل توجهي با گروه كنترل دارد (P<0.05). در آزمون كلوني زايي بروي سلولهاي كبد انساني LD50 براي AFB1 بميزان 2±0.015 µg/ml محاسبه شده است كه به نسبت ديگر مواد شيميايي و طبيعي از سيمت بسيار بالاي آن حكايت دارد. نتايج اين تحقيق مويد آنست كه AFB1 تركيب بسيار موتاژن و سيتوتوكسيك بوده و اندازه گيري آن در تمام مواد و محصولات غذايي الزامي است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 47  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی