برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی سمیت سلولی تستیکولار اوفلوکساسین در رت

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: حيدري مهناز,پرتوآذر عليرضا,قاضي خوانساري محمود,غفاري سيدمحمود
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

در طي پنجاه سال گذشته كاهش قابل توجه اي در ناباروري يا كم باروري مردان گزارش شده است، تعيين دقيق علت ناباروري در مردان بسيار دشوار است ولي به نظر ميرسد كه عوامل ژنتيكي، بيماريهاي عفوني و عوامل محيطي از جمله آلوده كنندهاي مختلف محيط زيست، سيگار و داروها در ايجاد ناباروري نقش مهمي داشته باشند. مصرف آنتي بيوتيك هاي رايج در عفونت هاي ميكروبي ادراري - تناسلي از جمله خانواده فلوروكينولون ها(اوفلوكساسين، سيپروفلوكساسين) بعنوان يكي از علل بالقوه در ايجاد ناباروري مردان بشمار ميرود. هدف از اين مطالعه بررسي اثر سميت توليد مثلي اوفلوكساسين در اسپرماتوژنز موش هاي صحراي نر بالغ مي باشد.
در اين تحقيق از رت هاي نر نژاد Wistar albino 10 هفته سن و با وزن 250 گرم استفاده شد، موشها به دو گروه تست و كنترل تقسيم شده و گروه تست به مدت 8 هفته روزانه تك دوز خوراكي 20 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن دارو دريافت كردند، 24 ساعت بعد از دريافت آخرين دوز دارو رتها كشته و تشريح شدند.
پارامترهاي سميت تستيكولار شامل وزن ارگانل هاي جنسي، مورفولوژي، حركت و تعداد اسپرم و سپس از نظر هيستوپاتولوژيك، ارگان هاي توليد مثلي جدا و با فرمالين ده درصد فيكس و با روش هماتوكسيلين - ائوزين و رنگهاي اختصاصي رنگ آميزي شدند و لام هاي تهيه شده مورد مطالعه هيستوپاتولوژيك قرار گرفت.
نتايج نشان داد كه كاهشي در وزن تستيس، وزيكول سمينال و غدد پروستات نسبت به گروه كنترل مشاهده نشد. اما كاهش قابل توجه اي در تعداد و حركت اسپرم، قابليت زيست و اسپرم غير طبيعي ديده شد. نتايج بافت شناسي هم بيانگر ايجاد تغييراتي در سير اسپرماتوژنز شامل از بين رفتن اسپرماتوزوئيد، توليد اسپرم هاي غير طبيعي و پر خوني بافت بينابيني در برخي توبولهاي اسپرم ساز بود. بنابراين بر اساس نتايج حاصل مي توان نتيجه گرفت كه مصرف اوفلوكساسين در ايجاد اثرات جانبي روي عملكرد اسپرم، تستيس و ساير پارامترهاي سيمن اثر ميگذارد. در نهايت سبب آسيب عملكرد و ساختمان تستيكولار در رتهاي نر ميگردد. و اين امر ميتواند در مورد انسانها نيز صادق باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 55  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی