برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه پیرامون مکانیزمهای سمیت سلولی کرومات

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: پوراحمد جلال,شكوري عطااله
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

كرومات به عنوان يك آلاينده محيطي و شغلي شناخته شده است و مي تواند باعث ايجاد سرطان كليه و ريه گردد. مصرف حاد و مزمن كرومات سبب بروز سميت كبدي در جوندگان مي شود.
در اين تحقيق مكانيزمهاي سميت سلولي اكسي آنيون كرومات مورد مطالعه قرار گرفته است. در كليه آزمايشات از سلولهاي هپاتوسيت موش صحرايي به عنوان مدل جهت مطالعات سميت سلولي استفاده گرديد. به منظور مطالعه سميت سلولي ناشي از كرومات‌ توليد راديكالهاي فعال اكسيژن (ROS)، كاهش پتانسيل غشاي ميتوكندري، ‌آسيب غشا ليزوزومي و گلوتاتيون سلولي با استفاده از روش اسپكتروفلوريمتري اندازه گيري شد.
سميت سلولي كرومات همراه با تشكيل راديكالهاي فعال اكسيژن، ليپيد پروكسيداسيون و كاهش پتانسيل غشا ميتوكندري بود، كه توسط كاتالاز، آنتي اكسيدانها و جمع آوري كنندگان ROS مهار گرديد. گلوتاتيون هپاتوسيتي نيز سريعا اكسيد شد. احيا كرومات در سلولهايي كه گلوتاتيون آنها تخليه شده بود مهار گرديد و همچنين هپاتوسيتهاي فاقد گلوتاتيون در مقايسه با سلولهاي داراي مقادير نرمال گلوتاتيون نسبت به سميت كرومات مقاومتر بودند. مهار كننده هاي P450 و P450 ردوكتاز سميت سلولي و توليد ROS ناشي از كرومات را مهار كردند. بر اين اساس مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه احيا كرومات توسط P450 و گلوتاتيون، منجر به آسيب اكسيداتيو در سلولها مي گردد. كرومات سبب آسيب ليزوزومي و فعال شدن پروتئازهاي ليزوزومي مي شود كه اين عمل توسط تركيبات ليزوزومو تروپيك، مهار كنندگان آندوسيتوز، ‌مهار كنندگان P450 و تركيبات جمع آوري كننده ROS مهار گرديد. در نتيجه سميت سلولي كرومات مي تواند به واسطه آسيب اكسيداتيو و آسيب ليزوزومي صورت گيرد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 64  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی