برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده از Solid phase microextraction) SPME) در استخراج داروهای ضد افسردگی، بنزودیازپین ها، ضد دردها و بیحس کننده های موضعی از اجساد مظنون به مسمویت دارویی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: مصدق مهرجردي محمدحسين,گارنر ويك
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

SPME جديدترين روش استخراج است كه از يك فيبرسيليكا روكش داده شده با پليمر تشكيل شده است و براي استخراج مواد شيميايي آلي از محيط هاي مختلف بكار ميرود و قادر است كه مستقيما مواد شيميايي را داخل دستگاه گاز كروماتوگراف رها سازد. هدف اصلي اين تحقيق بكارگيري SPME به عنوان وسيله استخراج به همراه گازكروماتوگراف – اسپكترومتري جرمي براي جدا سازي، شناسايي و سنجش مقدار طيف وسيعي از داروها از نمونه هاي خون جسد مي باشد. از اهداف ديگر اين تحقيق بررسي اثرات عوامل مختلف از قبيل PH، افزودن نمك، درجه حرارت و مدت زمان استخراج در ميزان حساسيت اين متد مي باشد. شانزده نمونه خون اجساد مشكوك به مسمويت دارويي جمع آوري شد. 10 ميكروليتر از محلول متانولي 100mg/l استاندارد داخلي پرازپام به يك ميلي ليتر از هر نمونه اضافه شد و سپس  1.5ميلي ليتر از اسيد پركلريك يك مولدر به آن افزوده شد نمونه ها براي مدت 3 دقيقه مخلوط شدند و پس از آن براي مدت 10 دقيقه در دور 3000 سانتريفوژ شدند دو ميلي ليتر از قسمت شفاف هر نمونه را به يك طرف شيشه اي حاوي 2 ميلي ليتر بافر مناسب و نمك طعام 5 مولدر اضافه نموديم و سپس PH نمونه را تنظيم كرديم. با استفاده از فيبر پلي آكريلات SPME و در درجه حرارت 45 درجه سانتيگراد بمدت 45 دقيقه داروها را استخراح نموديم و سپس فيبر را داخل محل تزريق دستگاه گاركروماتوگراف بمدت 4 دقيقه جهت آزاد سازي داروها قرار داديم. دستگاه گاروكروماتوگراف از نوع  top carlo erba 8000 با ستون موئينه HP-5 و گاز حامل هليوم ميباشد كه به اسپكترومتري جرمي Fisons MD 800 quadrupole متصل شده است كه در EI+mode و 70 الكترون ولت ميباشد. جمع آوري داده ها و كنترل دستگاه گاركروماتوگراف و اسپكترومتري جرمي با كمك نرم افزار Masslynx صورت گرفت و سپس با استفاده از كتابخانه هاي تجاري WILEY, NIST, LIBTX و نيز كتابخانه شخصي كه در طول تجربيات قبلي تهيه شده بود با كمك نرم افزار مذكور طيف هاي داروهاي موجود در نمونه ها مورد مقايسه و سپس شناسايي و تعيين مقدار قرار گرفت. نتايج حاصله نشان ميدهدكه متد ست شده SPME-GC-MS، كه براي اولين بار در نمونه هاي اجساد مورد استفاده قرار گرفت، براي استخراج داروهاي مورد مطالعه مناسب ميباشد و در مقايسه با ديگر متدها از قبيل كروماتوگرافي مايع با فشار بالا، كلريمتري و ايمنواسي توانايي پوشش درصد بيشتري از داروهاي مورد مطالعه را دارد. در عين حال براي بعضي از داروها محدوديت هايي دارد كه دلايل احتمالي آن ناپايداري بعضي از داروها در حرارت بالاي گازكروماتوگراف، تخريب داروها در طول نگهداري نمونه ها و اتصال بعضي از داروها به فيبرهاي SPME ميباشد كه ميتوان با انتخاب نوع ديگر فيبر، مشتق سازي از داروها و آناليز نمونه ها در اسرع وقت اين مشكلات را نيز مرتفع نمود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 77  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی