برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بیولوژیکی مواجهه با گزیلن در شاغلین بخش پاتولوژی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: ماجدي فر مهران,شاه طاهري سيدجمال الدين*,افشار مهشيد
 
 *دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

ترکيبات آروماتيک همچون بنزن، تولوئن و گزيلن امروزه کاربرد وسيعي دارند در اين ميان گزيلن از جمله در بخشهاي باليني و پاتولوژي بيمارستانها در فرآيند رنگ آميزي و ثبوت بافتها به مقدار زيادي استفاده مي شود. متابوليت اصلي گزيلن در ادرار متيل هيپوريک اسيد (MHA) مي باشد که در اين مطالعه از روش پارا دي متيل آمينو بنزالدئيد مستقيم (Direct DAB method) که يک روش رنگ سنجي مي باشد براي شناسايي و ارزشيابي اين متابوليت استفاده شد. در اين مطالعه عوامل مختلف از جمله سن، جنس، عادت دخانيات، طول مدت مواجهه روي ميزان غلظت متيل هيپوريک اسيد و نقش مواجهه با گزيلن در ميزان غلظت سرمي بيلي روبين توتال و مستقيم بر روي 30 نفر از پرسنل شاغل در بخش پاتولوژي چهار بيمارستان (شهيد رجايي، قدس، کوثر و بوعلي سينا) تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قزوين مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که مواجهه با گزيلن موجب افزايش متيل هيپوريک اسيد در ادراز افراد در معرض مي گردد. اين نتايج همچنين نشان دهنده عدم وجود متابوليت گزيلن در ادرار افراد شاهد و پايين تر بودن غلظت متيل هيپوريک اسيد در ادرار افراد تحت معرض نسبت به حد مجاز تعيين شده از سوي سازمانهاي بهداشتي بين المللي (ACGIH) مي باشد که خود نشان دهنده عدم مواجهه حاد در بخش پاتولوژي مي باشد ولي بايد توجه داشت که اساسا نمي توان عوارض ناشي از مواجهه مزمن را حتي در مقادير کم ناديده گرفت.
ا
ين بررسي نشان داد که عوامل جنس، سن و مصرف دخانيات در ميزان متيل هيپوريک اسيد ادراري موثر نمي باشد، حال آنکه نقش مدت مواجهه و سمت افراد در بخش پاتولوژي از عواملي هستند که بر ميزان متيل هيپوريک اسيد تاثير مي گذارد. اين تحقيق همچنان عدم تفاوت غلظت سرمي بيلي روبين نرمال و مستقيم را بين گروه شاهد و مورد نشان داد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 27  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی