برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه و تعیین مقدار سایتوکاین های آزاد شده در روند فیبروز ریوی ناشی از پاراکوآت و تآثیر کرومولین سدیم در پیشگیری از فیبروز ریوی در موش صحرایی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: همتي علي اصغر,غفوريان بروجردنيا مهري,نظري زهرا,دارابي برهان
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

يکي از عوامل اختلال عملکرد تنفسي فيبروز ريوي است. فيبروز ريوي بيماري مي باشد که با التهاب آلوئول هاي ريه شروع و با افزايش سلولهاي فيبروبلاست و مايوفيبروبلاست و توليد بافت کلاژن توسط آنها فضاي آلوئولي کاهش مي يابد سايتوکاين ها از مهمترين واسطه هاي التهابي هستند که تعدادي از آنها در روند فيبروز ريوي توليدشان بالا ميرود. در حال حاضر درمان قطعي براي فيبروز ريوي وجود ندارد. با توجه به اهميت دستيابي به روش درمان اين بيماري، با استفاده از موش صحرايي و القاي فيبروز ريوي در آن توسط پاراکوات، اثرات پيشگيري سديم کرومولين بر سايتوکاين هاي آزاد شده در روند فيبروز ريوي مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور با تجويز خوراکي دوز واحد 40mg/kg پاراکوات در موشهاي صحرايِي گروههاي کنترل مثبت و درماني، فيبروز ريوي القا شد که با انجام مطالعات هيستوپاتولوژيک وجود ان تاييد گرديد. در گروه درماني 1 و 2 و 7 روز قبل از تجويز پاراکوات و تا 14 روز بعد، بترتيب روزي دو بار کرومولين سديم (جمعا 6 و 8 ميلي گرم) نبولايز شد. در پايان مقادير سايتوکاين هاي پلاسما و کلاژن بافت ريوي بررسي و اندازه گيري و مطالعات هيستوپاتولوژيک روي نمونه هاي بافتي گروه هاي شاهد، کنترل منفي، کنترل مثبت و درماني انجام گرديد. مقادير کلاژن در گروههاي شاهد، کنترل منفي، کنترل مثبت، درماني 1 و درماني 2 به ترتيب 709، 755، 1659 ، 1129 و 819 ميکروگرم بر گرم وزن ريه بود. که حاکي از اختلاف معني داري بين گروه درماني 2 با کنترل مثبت بود. مقادير اينترلوکين 1-بتا (IL-1b) سرم در گروههاي شاهد، کنترل منفي، کنترل مثبت، درماني 1 و درماني 2 به ترتيب 67 ،57 ،170 ،83 و 76 پيکوگرم برميلي ليتر بود که دال بر وجود اختلاف معني داري بين گروهاي درماني 1و 2 با کنترل مثبت بود. مقادير سايتو کاين TNF- a سرم در گروههاي شاهد، کنترل منفي، کنترل مثبت، درماني 1 و درماني 2 به ترتيب 124، 138، 438 ، 153 و 143 پيکوگرم بر ميلي ليتر بود که نشاندهنده اختلاف معني داري بين گروهاي درماني 1و 2 با کنترل مثبت بود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 175  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی