برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی علت و سیر بالینی بیماران کومایی با تشخیص اولیه نامشخص، بستری در بخش ICU مسمومین بیمارستان لقمان حکیم

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: پژومند عبدالكريم*,شادنيا شاهين,ناطقي فرد فريبرز
 
 *بخش مسمومين بيمارستان لقمان حكيم تهران
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

بيماران كومايي به علت نامعلوم، درصد قابل توجهي از مراجعين به اورژانس مسمومين بيمارستان لقمان را تشکيل مي دهند که اطلاع از علت احتمالي آن مي تواند در تسريع اقدامات درماني کمک کننده باشد. هدف از اين مطالعه تعيين سير باليني و شايعترين علل دارويي، ساختماني و متابوليك در بيماران با تشخيص اوليه كوما بعلت نامعلوم (CUO) و بستري در بخش ICU مسمومين بيمارستان لقمان حكيم بوده استتعيين سير باليني و شايعترين علل دارويي، ساختماني و متابوليك در بيماران با تشخيص اوليه كوما بعلت نامعلوم (CUO) و بستري در بخش ICU مسمومين بيمارستان لقمان حكيم بيماران و روش بررسي (Patients & Method): اين مطالعه به صورت case series در بين 850 بيمار كومايي كه در طي سال 1381 در بخش ICU مسمومين بيمارستان لقمان بستري شده اند و تحت انجام معاينات باليني، آزمايشات و عكس برداري هاي مورد نياز قرار گرفته اند، انجام شده است. پرونده باليني بيماران موجود در بخش ICU و بايگاني بيمارستان لقمان، و در موارد فوت از گزارشات كالبد گشايي موجود در بايگاني سازمان پزشكي قانوني كشور استفاده شده است. از 850 بيمار كومايي بستري در ICU مسمومين در طي سال 1381، 10.35% (88 نفر) با تشخيص اوليه كوما با علت نامعلوم بستري گرديده اند. تشخيص نهايي در اين بيماران عبارت بود از: 81.82% ( نفر72) مسموميت دلرويي، 7.95% (7 نفر) علل ارگانيك مغزي، 5.68% (5 نفر) ضايعات ارگانيک ديگر و در 4.55% (4 نفر) علت نهايي مشخص نگرديده است. شايعترين علل دارويي عبارت بودند از: مسموميت با داروهاي متعدد 48% (34 نفر)، ضد افسردگي هاي سه حلقه اي 21% (15 نفر)، مواد مخدر 13% (10 نفر)، مسموميت دارويي نامعلوم 9.7% (7 نفر)، كاربامازپين 8.3% (6 نفر). شايعترين علل ارگانيك مغزي عبارت بودند از: خونريزي داخل مغزي در 4 مورد (57.14%)، استروك در 2 مورد (28.75%) و انسفاليت در يك مورد (14.29%). شايعترين علل ارگانيک ديگر عبارت بودند از: سكته قلبي در 3 مورد (60%)، هيپوكسي و Choking (انسداد لوله تراشه) در يك مورد (20%) و هيپوكسي به علت احنمالي Suffacation يك مورد (20%). ما حصل (Conlcusion): در اين مطالعه توصيفي بر روي بيماران كومايي به علت نامعلوم، مشخص گرديد كه شايعترين علت CUO مسموميت هاي دارويي علي الخصوص مسموميت با داروهاي متعدد مي باشد كه معمولا يك دارو Sedative – Hypnotic مثل بنزوديازپينها يا فنوباربيتال با يك داروي ديگر مخصوصا ضد افسردگي هاي سه حلقه اي، كاربامازپين و مواد مخدر مصرف مي شوند و ضايعات ساختماني مغز در رده دوم قرار داشته كه شايعترين آن خون ريزي داخل مغزي است و در رتبه سوم ضايعات متابوليك ديگر و در صدر آنها سكته قلبي قرار داشت. در اين مطالعه مشخص شد پيش آگهي بيمارانCUO ، با علت كوماي آنان و درجه كوماي آنان در بدو ورود ارتباط مستقيم داشته و بيماران با كوماي درجه 3 و يا كوماي ناشي از مسموميت دارويي پيش آگهي بهتري نسبت به بيماران با كوماي درجه 4 و يا كوماي ناشي از ضايعات ارگانيك مغزي دارند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 525  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی