برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات نیتریک اکساید بر تغییرات کمی و کیفی رحم موش های صحرایی باردار

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: نوري موگهي سيدمحمدحسين,آذرنيا مهناز,قبه مهاجر نرگس
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
 
چکیده: 

نيتريك اكسايد به عنوان مولكولي كه به طور برجسته و مهم، بيولوژي و فيزيولوژي سيستم توليد مثل را تعيين مي كند شناخته شده است. اين مولكول قابليت انتشار و فعاليت شديدي دارد كه نقش دوگانه فيزيولوژيك و پاتوفيزيولوژيك از خود بروز مي دهد. مولكول مذکور نقش مهمي در فيزيولوژي اعضاي متعدد داشته و اعمال مختلفي را به آن نسبت مي دهند. در اين تحقيق تاثير اسيد آمينه L – آرژينين، (پيش ساز NO) و آنزيم L-Nitro- amino- methyle- ester) NAME) (مهار كننده سنتز NO)، بر تغييرات كمي و كيفي ديواره رحم (در روز 14 حاملگي) در موش رت مورد بررسي قرار گرفت.
40 
سر موش از نژاد Sprug Dawley با سن 8 هفته و وزن 250-200 گرم در شرايط حيوانخانه يک هفته قرار گرفتند. با مشاهده پلاک واژينال موش هاي حامله بصورت جداگانه در 5 گروه 8 تايي شامل کنترل، نرمال سالين،L-NAME ،L-Arg ، L-NAME+L-Arg قرار گرفتند. تزريق در روزهاي سوم، چهارم و پنجم حاملگي به روش IP انجام شد در روز چهاردهم حاملگي پس از بيهوشي با اتر و لاپاراتومي، تعداد جنين هاي جذب شده شمارش و رحم مادران خارج گرديده و پس از توزين، در فرمالين ده درصد فيکس گرديد و سپس آماده سازي، قالبگيري و برش گيري انجام شد. برش ها در مقاطع 1 تا 2 ميکروني و با هماتوکسيلين - ائوزين و پريوديك اسيد شيف (PAS) رنگ آميزي و بررسي شدند. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان ميدهد كه بين گروههاي L-Arg و L-NAME و L-NAME+L-Arg در وزن رحم، حجم رحم، ضخامت آندومتر و ميومتر و ديواره رحم نسبت به گروه كنترل اختلاف معني دار است (P<0.01) . در گروه L-Arg كاهش متغيرها نسبت به گروه كنترل و در گروه L-NAME افزايش متغيرها نسبت به گروه كنترل مشاهده گرديد. در گروه L-NAME + L-Arg تغييرات متغيرها تقريبا مشابه گروه كنترل است.
از تجربه حاضر چنين استنباط مي شود كه تزريق L-NAME+L-Arg L-Arg, L-NAME در روزهاي سوم، چهارم، پنجم حاملگي باعث ايجاد تغييرات كمّي و كيفي در رحم موش ها مي گردد كه مي تواند روي بارداري تاثير بگذارد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 52  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی