برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه کمی تغییرات حجمی مخچه رت نر بالغ بدنبال کاربرد لیتیوم

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: حيدري زهرا,محمودزاده ثاقب حميدرضا,نوري موگهي سيدمحمدحسين
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

ليتيوم دارويي است كه اختلالات دو قطبي را با تصحيح مانيا و كاهش نوسانات خلقي افسردگي درمان مي كند. ليتيوم فراز و نشيب مانيك دپرسيو را كاهش مي دهد و اجازه مي دهد كه فرد خلق پايدارتري داشته باشد. وضعيت هاي ديگري كه در درمانشان ليتيوم تجويز مي شود شامل آنمي آپلاستيك (درمان اضافي)، كندن موي مزمن، پيشگيري سردردهاي خوشه اي، اختلالات خلقي كه تمايلات جنسي را تحت تاثير قرار مي دهند و كاهش رفتار خشونت آميز مي باشند. در اين مطالعه با استفاده از روش استريولوژيك تاثير ليتيوم بر شاخص هاي حجمي مخچه رت مورد بررسي قرار گرفته است.
20
 سر موش صحرايي‌‌ آزمايشگاهي نر بالغ از نژاد ويستار (60 تا 70 روزه) انتخاب و بصورت تصادفي به 3 گروه تقسيم شدند (n=10). گروه تجويز و گروه شاهد به ترتيب محلول 0.1 درصد سولفات ليتيوم و آب مقطر به عنوان آب آشاميدني مصرفي روزانه به مدت 8 هفته بطور پيوسته دريافت داشتند. پس از مدت مذكور رتها بيهوش شدند و مخچه آنها بدقت خارج گرديد و در محلول ليلي تغيير يافته ثابت گرديد. سپس در آگار 4% قالب گيري شد و بوسيله دستگاه برش بافت اسلايس هاي يك ميليمتري از قالب ها تهيه شد. گريد استاندارد حاوي نقاط بصورت تصادفي بر روي اين اسلايس هاي مخچه انداخته شد و شمارش نقاط برخورد با بخشهاي مورد نظر انجام شد و حجم ماده خاكستري, ماده سفيد و كل مخچه با استفاده از اصل كاواليه محاسبه شد. اطلاعات بدست آمده توسط آزمون آماري غير پارامتري من - ويتني تجزيه و تحليل شد و اختلافات بين گروه ها در حد كمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج نشان داد كه از نظر حجم كل و حجم ماده خاكستري مخچه بين گروههاي تجويز و شاهد هيچ تفاوت معني داري وجود ندارد. اما حجم ماده سفيد مخچه تحت تاثير ليتيوم بطور معني داري كاهش نشان ميدهد (P<0.05) بنابراين ليتيوم 0.1 درصد مي تواند بر ماده سفيد مخچه رت تاثير داشته باشد.

 
کلید واژه: ليتيوم، مخچه، استريولوژي، رت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 73  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی