برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی بقایای حشره کشهای فسفره دیازینون و آزینفوس متیل در آب رودخانه های مهاباد و سیمینه در سال 82-81

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: هنرپژوه سيدكمال الدين*,شائقي منصوره,رضايت سيدمهدي
 
 *دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

 سيمينه و مهاباد از رودهاي مهمي است كه به درياچه اروميه مي ريزند. هر ساله از طريق سم پاشي اراضي كشاورزي و باغات حاشيه اين رودها، مقادير متنابهي حشره كشهاي فسفره بويژه پرمصرفترين آنها، ديازينون و آزينفوس متيل به آب اين رودخانه ها وارد ميشوند. مصرف آبهاي آلوده به اين سموم، بسته به غلظت و مدت تماس، مي تواند عوارض حاد و مزمني را براي انسان به دنبال داشته باشد. در اين مطالعه بقاياي حشره كشهاي فسفره ديازينون و آزينفوس متيل در آب رودخانه هاي سيمينه و مهاباد، تعيين و مورد بررسي قرار گرفت.
در اين مطالعه در مجموع 12 ايستگاه نمونه برداري در حاشيه دو رودخانه انتخاب شد. نمونه برداري از آغاز سم پاشي باغات اطراف آغاز و يك هفته، دو هفته، يك ماه، دو ماه ... تا زمانيكه ديگر آثاري از حشره كشها يافت نشد، ادامه يافت. از هر ايستگاه 10 نمونه يك ليتري از عمق 15-10 سانتيمتري سطح آب برداشته و پس از اختلاط، يك نمونه دو ليتري جهت آزمايش انتخاب شد. پس از جداسازي ناخالصيها و استخراج نمونه، كار اندازه گيري غلظت توسط دستگاه TLC Scanner‌ انجام گرفت.
نتايج نشان داد كه در تمام ايستگاههاي نمونه برداري، در روز بعد از سم پاشي، ديازينون و آزينفوس متيل وجود داشت و بالاترين مقدار آن به ترتيب 726ppm  (سيمينه) و 890 ppm (سيمينه) بود. ديازينون تا سه ماه بعد از سم پاشي به ميزان ‌ 0.1 ppm (هر دو رود) و آزينوس متيل تا دو ماه بعد از سم پاشي قابل شناسايي و بالاترين مقدار آن 1 ppm (سيمينه) بود.
بررسي نتايج و مقايسه آن با استانداردهاي موجود نشان داد كه باقيمانده اين سموم در آب هر دو رودخانه از روز سم پاشي تا دو هفته بعد از آن بيش از حد مجاز مي باشد. مدت زمان حضور ديازينون در آب بيش از آزينوس متيل است كه به دليل پايداري بيشتر آن در محيط قليايي است. آب اين رودخانه ها از لحاظ pH‌ قليايي است. با مقايسه بين دو رودخانه از لحاظ باقيمانده اين سموم، اختلاف معني داري مشاهده نشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 112  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی