برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثر حفاظتی گیاه ریحان (Ocimum basilicum) بر سمیت کلیوی ایجاد شده توسط جنتامایسین در موش سفید کوچک

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: كلانتري هيبت اله,دهقان پور مريم
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

جنتامايسين يك آنتي بيوتيك خط اول در درمان عفونتهاي ميكروبي ناشي از ميكروارگانيسم هاي گرم منفي هوازي مي باشد. اما عوارض جانبي آن از جمله نفروتوكسيسيتي و اتوتوكسيسيتي مصرف آن را محدود كرده است. با توجه به اينكه در طب سنتي از گياه ريحان در رفع ورم و التهابات كليوي استفاده مي شده و به عنوان يك مدر هم مطرح است، در اين مطالعه اثر محافظتي گياه بر روي نفروتوكسيسيتي جنتامايسين بررسي شده است. در اين تحقيق از موش سفيد كوچك استفاده كرده و حيوانات به 5 گروه تقسيم شدند. به گروه كنترل مثبت جنتامايسين به ميزان 160 mg/kg به صورت داخل صفاقي در 5 روز متوالي تزريق شد. به گروه كنترل منفي سرم فيزيولوژي (به عنوان حامل جنتامايسين) تزريق شد. به گروه هاي تحت درمان با عصاره يعني گروه سوم و چهارم و پنجم نيم ساعت بعد از تزريق داخل صفاقي جنتامايسين به ميزان 160 mg/kg، عصاره هيدروالكلي گياه ريحان به ترتيب در دوزهاي 800mg/kg و 400mg/kg و  200mg/kgطي 5 روز متوالي به صورت خوراكي داده شد.
24
 ساعت بعد از تجويز آخرين دوز داروها (روز ششم) تمام حيوانات كشته شده خون آنها جهت انجام آزمايشات BUN و كراتينين جمع آوري گرديد. بافت كليه حيوانات نيز جهت انجام آزمايشات هيستوپاتولوژي مورد مطالعه قرار گرفت.
نتايج بدست آمده از آزمايشات پاراكلينيكي نشان مي دهد در گروه كنترل مثبت ميزان BUN و كراتينين نسبت به گروه كنترل منفي افزايش پيدا كرده است. در گروههاي آزمون با كاهش دوز عصاره، ميزان BUN و كراتينين افزايش پيدا كرده است. بطوريكه در گروه پنجم ميزان افزايش BUN و كراتينين اختلاف معني داري را با گروه كنترل منفي نشان مي دهد (P<0.05)، اما در گروه سوم اين افزايش زياد نبوده و صورت معني داري با گروه كنترل منفي نشان نمي دهد (P>0.05) لذا مي توان ادعا كرد كه عصاره ريحان به صورت وابسته به دوز مي تواند از اثرات توكسيك جنتامايسين روي كليه جلوگيري كند. مطالعات هيستوپاتولوژيك نيز مويد آزمايشات پاراكلينيكي مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 88  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی