برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی فعالیت انانتیومرهای مفلوکین بر پلاسمودیوم فالسیپارم در in vitro

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: سوري عفت,ناطق پور مهدي,فرسام حسن,كاجي زهرا
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

مفلوکين، بصورت مخلوط راسميک در پيشگيري و درمان گونه هاي مقاوم پلاسموديوم فالسيپارم استفاده مي شود. گزارش هاي متناقضي در ارتباط با فعاليت ضد مالاريايي انانتيومرهاي مفلوکين ديده شده است. تفاوت محسوسي بين فعاليت انانتيومرهاي بر رويP. Berghei و يا P. Yoelli در جوندگان ديده نشده است. همچنين انانتيومرهاي مفلوکين در in vitro بر روي دو گونه پلاسموديوم فالسيپارم مقاوم به کلروکين و حساس به کلروکين فعاليت مشابهي نشان داده اند. در يک گزارش ديگر انانتيومر مثبت فعاليت 1.69 و 1.81 برابر بيشتر از انانتيومرمنفي بر روي دو گونه حساس به کلروکين (Sierra Leone D-6) و مقاوم به کلروکين (Indochina W-2) در in vitro نشان داده است.
در اين مطالعه فعاليت انانتيومرهاي مفلوکين بر روي گونه P. falciparum PF.IBS جدا شده از بيماران ايراني در جنوب کشور مطالعه شده است. انانتيومرهاي مفلوکين با استفاده از معرف نمک آمونيوم (+) -3- برومو -8- کامفورسولفونيک اسيد از مخلوط راسميک جداسازي شد. خلوص نوري انانتيومرها با HPLC تاييد گرديد. گونه PF.IBS2 که مقاوم به کلروکين است از بيماران ايراني در مرکز تحقيقات مالاريايي ايرانشهر جدا شد. خون آلوده بعد از انتقال به تهران طبق روش Trager & Gensen کشت داده شد. انگل ها به صفحات 96 چاهک منتقل شده و غلظت هاي مختلف از مفلوکين راسميک و انانتيومرهاي خالص آن بصورت دوتايي در چاهک ها تهيه شد تا محدوده غلظتي معادل 4-10 تا 9-10 مولار ايجاد گردد. بعد از گذشتن زمان انکوباسيون لام هايي با استفاده از روش Giemsa-stained تهيه شده و با ميکروسکوپ نوري تعداد پارازيت ها تعيين شد.
مهار رشد انگل براي مفلوکين راسميک و انانتيومرهاي خالص آن به ترتيب در غلظت هاي کمتر از 7-10 و 8-10 ديده نشد. در غلظت هاي بالاتر از 8-10 مولار مهار شد انگل ها ديده شد. IC50 محاسبه شده براي انانتيومر منفي و مثبت به ترتيب برابر1.17±0.34, 4.08±0.11  ميکرومولار بود که نشان دهنده فعاليت بيشتر انانتيومرمثبت در مقايسه با انانتيومر منفي مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 102  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی