مشخصات مقاله

عنوان: 

سميت كبدي ناشي از پاراكوات در هپاتوسيتهاي جدا شده موش صحرايي

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: علمي سارا*,صادقي ژينا,علمي آزاده,دارايي بهرام,قاضي خوانساري محمود
 
 *گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
 
چکیده: 

استفاده وسيع از علف كش پاراكوات در سالهاي اخير نياز به مطالعه در مورد مكانيسم هاي ايجاد سميت و متابوليسم پاراكوات در سلولهاي پستانداران را بيشتر كرده است. هدف از اين مطالعه بررسي اثرات سميت كبدي دوزهاي مختلف علف كش پاراكوات با استفاده از سلولهاي كبد رت بوده است. سلولهاي كبدي با استفاده از روش پرفيوژن جدا شده و سلولهاي جدا شده با بيش از 85% هپاتوسيت زنده به 4 گروه تقسيم شدند. 1- سالين 2- پاراكوات 3 (1mM)- پاراكوات 4 (5mM)- پاراكوات (10mM). اين گروهها كه داراي  1 x10-6سلول در هر ميلي ليتر بودند در دستگاه چرخاني كه دماي 37 درجه سانتيگراد و (O2 %95 , CO2 %5) داشت براي مدت 3 ساعت نگهداري شدند. براي شمارش تعداد سلولهاي زنده در فاصله هاي زماني مشخص نمونه يرداري شد و در آخر مقدارGSH ‌ و ميزان نشت آنزيم لاكتات دهيدروژناز (LDH) تعيين شد. همه دوزهاي پاراكوات ميزان نشت LDH‌ را افزايش دادند و تفاوت معني داري در مقايسه با گروه كنترل در دوزهاي پاراكوات 10mMو 5 ديده شد. اضافه كردن پاراكوات با سلولهاي كبدي باعث كاهش گلوتاتيون داخل سلولي شد و بيشترين كاهش در غلظت 10mM پاراكوات گزارش گرديد. سميت پاراكوات در سلولهاي کبدي وابسته به زمان و غلظت بود و از آنجاييكه GSH‌ اثر مهمي در محافظت سلول در برابر آسيبهاي اكسيداني بافت ايفا مي كند به نظر ميرسد علف كش پاراكوات از طريق كاهش سطح GSH سلول مرگ سلولي را القا ميكند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 110  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی