برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر سمیت فیپرونیل بر روی سوش حساس و سوش های مقاوم به پرمترین سوسری آلمانی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: لدني حسين,نصيريان حسين,شائقي منصوره
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

سوسري آلماني (Blattella germanica L.) از مهمترين گونه هاي آفت در سراسر جهان ميباشد كه بدلايل کوچکي جثه، عادت تغذيه اي و رفتار خاص، علاوه بر انطباق خود با محيط زندگي انسانها مي تواند سبب انتقال عوامل بيماريزا و عاملي در ايجاد و تشديد بيماريهاي آلرژيك باشد. تحقيق براي حشره کشها و روشهاي جديد مبارزه با سوسري آلماني، بخاطر اينکه اين حشره از نظر پزشکي و اقتصادي يک آفت مهم در محيط شهري مي باشد ادامه دارد. در اين فرايند رو به پيشرفت، مواد شيميايي قديمي تر بخاطر مقاومت به حشره کشها، قوانين بسيار دقيق و تقاضاي عمومي براي مواد ايمن تر و موثرتر جايگزين مي شوند. در اين مطالعه، با استفاده از سه روش کاربرد موضعي، تماس سطحي، و طعمه مسموم سطح حساسيت سوش هاي آلماني مقاوم به پرمترين نسبت به فيپرونيل سنجيده شد. تمامي سوش هاي جمع آوري شده از فيلد نسبت به حشره کش پرمترين در مقايسه با سوش حساس انسکتاريم (با نسبت مقاومت 8.6 تا 17.8 برابر) به روش کاربرد موضعي مقاوم بودند در حاليکه نسبت به حشره کش فيپرونيل سوش هاي بوستان 10 (2.6 برابر)، خوابگاه زنجان (2.6 برابر)، مجتمع مسکوني سامان (2.4 برابر) و فاطميه (2 برابر) متحمل بودند و بقيه سوش ها کاملا حساس بودند. تمامي سوش هاي جمع آوري شده از فيلد با روش تماس سطحي نسبت به حشره کش پرمترين تا مدت زمان 400 دقيقه (6 ساعت) تماس، مرگ و ميري در بين آنها مشاهده نشد در حاليکه سوش حساس در مدت زمان 25 دقيقه مرگ و مير 100% ايجاد کرد اين موضوع حاکي از اين مطلب است که اين سوش ها تحت فشار سمپاشي با سموم پايروتروئيدها بوده اند (بدليل سمپاشي مکرر اين اماکن با پايروتروئيدها) اين آفت بشدت نسبت به پرمترين مقاومت حاصل کرده است.
سوش هاي بوستان 10 و خوابگاه زنجان نسبت به حشره کش فيپرونيل به روش تماس سطحي متحمل مي باشند و بقيه سوش ها نسبت به حشره کش فيپرونيل کاملا حساس مي باشند. تمامي سوش ها بعد از 2 ساعت تغذيه بر روي طعمه فيپرونيل و ايميداکلوپريد در مدت زمان 144ساعت (6 روز) مرگ و مير 100% دادند. با توجه به اين نتايج و آلودگي روزافزون اماکن انساني به سوسري آلماني فيپرونيل و بويژه فرمولاسيون طعمه آن جايگزين مناسبي جهت مبارزه با اين آفت بهداشتي مي باشد.
کاربرد طعمه حشره کش ها يکي از رايجترين و موثرترين استراتژي مبارزه با سوسري آلماني مي باشد. طعمه مسموم اغلب براي مبارزه با سوسري آلماني بکار مي رود و مي تواند به راحتي در برنامه هاي مديريت مبارزه با آفات شهري تلفيق شود. مديريت جمعيت هاي سوسري در محيط هاي شهري در سالهاي اخير از کاربرد غالب حشره کش ها بصورت سمپاشي به کاربرد طعمه سوق پيدا کرده است. اين تغيير با اين فهم کلي تسهيل شده است که طعمه ها بي خطر هستند و بنابرين آنها براي موضوعات بهداشتي با توجه به خطرات آفت کش ها در محيط خانه مناسب هستند. کاربرد طعمه آلودگي محيطي کمتر و کاربرد آن در مقايسه با سمپاشي با حشره کش ها راحت تر مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 313  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی