برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدیریت سرمایه های ناملموس، چالش کشور برای توسعه و جهانی شدن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مرندي وحيد*
 
 *انستيتو پاستور ايران، مجتمع توليدات، پروژه توليد چهار فرآورده نوتركيب
 
عنوان همایش: همايش بين المللي مراكز تحقيق و توسعه (جهاني شدن تحقيق و توسعه)
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معدن
زمان:  1386دوره 1
 
 
چکیده: 

اگر رونق و رشد تحقيق و توسعه در سازمان ها با معيارهاي جهاني شدن، مستلزم ارتباط و همكاري بين كشورها باشد، تعامل مثبت كشورها در روند جهاني شدن نيز مستلزم پاي بندي به ارزش هاي كليدي در كار و وجود چارچوب هاي مشترك در حوزه كارآيي و اثر بخشي فعاليت ها خواهد بود. بدون شك، الزامات توسعه صنعتي و همراهي با تحولات جهاني، كشور را ناگزير از حضور موثرتري در عرصه توليد علم و فن آوري نموده است كه البته نقش تحقيق و توسعه در آن، بسيار پر رنگ مي نمايد.
مسابقه جهاني براي فروش بيش تر (و بعضا ارزان فروشي)، هم چنين تشديد فزاينده رقابت با ارايه بهترين كيفيت براي تصاحب بازار، موجب شده تا كاهش هزينه هاي توليد از طريق افزايش بهره وري، اتخاذ روش هاي نوين براي طراحي محصول، فعال سازي هر چه بيش تر واحدهاي تحقيق و توسعه و سرمايه گذاري براي آن ها، در سرلوحه امور مربوط به رقابت در بازار جهاني قرار گيرد. هر چند افزايش كارآيي و اثربخشي فرآيندها و در نهايت افزايش رقابت پذيري، همه در گروي شناخت پيچيدگي هاي نظم نوين و سامانه اقتصاد جهاني است اما عدم توجه به برخي زيرساخت هاي فرهنگي و اجتماعي در راستاي اين برنامه ريزي ها، مي تواند انحراف آميز شده و سودآوري سرمايه گذاري هاي انجام شده و اثربخشي آن ها را با ترديد مواجه سازد.
اين نوشتار به يكي از مهم ترين چالش هاي مديريت كشور به منظور توسعه و رقابت در سامانه نوين اقتصاد جهاني مي پردازد. از اين رو، ابتدا ويژگي هاي نظم نوين اقتصادي و ساز و كارهاي فعاليت در اين نظام مورد بررسي قرار گرفته است. هر چند مقايسه بين مولفه هاي تشكيل دهنده ثروت كشورها، نشان مي دهد كه بهبود ساختار منابع انساني از نظر تحصيلات و مهارت ها، از اهميت ويژه اي براي توسعه كشور برخوردار مي باشد اما با مطالعات انجام شده، به نظر نمي رسد اين عامل نيز به تنهايي بتواند فارغ از برخي مولفه هاي اشاره شده، در توليد ثروت و ايجاد توسعه موثر باشد. نتايج پژوهش حاضر نشان مي دهد كه شناخت اين مولفه ها، مقدم بر سرمايه گذاري بي محابا براي تاسيس و تجهيز واحدهاي تحقيق و توسعه مي باشد. عواملي كه در ادبيات توسعه، به عنوان سرمايه هاي ناملموس قابل طرح مي باشد. رويكرد نوين به برآورد ثروت ملل، مويد اهميت اين سرمايه ها و نقش اساسي مديريت آن در روند توسعه كشورهاست كه در اين نوشتار، به عنوان يك بحث چالشي ارايه شده است.

 
کلید واژه: ثروت، سرمايه ناملموس، سرمايه اجتماعي، توسعه فرهنگي، نظام ها
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 69   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی