مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي بيان ژن کالکون سنتاز تحت تنش زخم در گياه گلرنگ

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دهقان سارا*,صادقي مهناز,كاووسي حميدرضا,رهنماييان محمد
 
 *بخش بيوتکنولوژي کشاورزي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 
عنوان همایش: كنفرانس زيست شناسي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه شهيد باهنر كرمان، انجمن زمين شناسي ايران
زمان:  1391دوره 17
 
 
چکیده: 

متابوليسم فنيل پروپانوئيد يک متابوليسم مهم دفاعي گياه در برابر استرس هاي محيطي از قبيل زخم يا حمله پاتوژن مي باشد. در اين تحقيق بيان يکي از ژن هاي اصلي مسير فنيل پروپانوئيد به نام کالکون سنتاز پس از جداسازي اين ژن در شرايط ايجاد زخم مکانيکي برگ در گياه گلرنگ مورد بررسي قرار گرفت. ...

 
كليد واژه: زخم، گلرنگ، کالکون سنتاز، RT-PCR نيمه کمي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 147   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی