برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اعتبار سنجی مدل رشد گیاهی WOFOST به منظور پیش بینی رشد و کارایی مصرف آب گندم در منطقه شهرکرد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ميرزايي زينب*,فتاحي روح اله
 
 *گروه مهندسي آب، دانشگاه شهرکرد
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

کم بودن نزولات جوي و پراکندگي نامناسب زماني و مکاني آن باعث شده است که کشور ما در زمره کشورهاي خشک تا نيمه خشک جهان قرار گيرد. مطالعات نشان مي دهد که از کل منابع آب تجديد شونده کشور، بخش كشاورزي با 93 درصد بزرگترين مصرف كننده آب كشور مي باشد. لذا استفاده بهينه از منابع آب موجود به خصوص در بخش کشاورزي ضرورتي اجتناب ناپذير مي باشد. با توجه به وضعيت کنوني منابع آب کشور، يکي از موثرترين راهکارهاي مبارزه با بحران آب و افزايش کمي و کيفي توليدات در بخش کشاورزي، توجه جدي به بهره وري آب کشاورزي مي باشد. به منظور افزايش توليد محصولات کشاورزي و افزايش بهره وري آب تاکنون نرم افزارهاي بسياري طراحي و گسترش يافته اند. نرم افزاري که در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است، نرم افزار شبيه سازي رشد گياهان زراعي WOFOST مي باشد. به منظور واسنجي مدل داده هاي هواشناسي سال هاي 1393-94 از ايستگاه هواشناسي شهرکرد تهيه گرديد. همچنين داده هاي گياه گندم از مرکز تحقيقات کشاورزي شهرکرد تهيه گرديد. با انتخاب سطح توليد پتانسيل، شبيه سازي انجام پذيرفت. نتايج طول دوره رشد و ميزان کل توليد شبيه سازي شده با مقادير واقعي مقايسه گرديد. سپس پارامترهاي گياهي مرتبط تغيير داده شد. و فايل گياه گندم براي منطقه شهرکرد ذخيره گرديد. از داده هاي خروجي مدل، نمودار رشد گياه گندم استخراج گرديد و با شرايط آب و هوايي شهرکرد مقايسه گرديد. همچنين ميزان کارايي مصرف آب گندم از فايل خروجي استخراج گرديد و با ميزان کارايي مصرف آب در منطقه شهرکرد مقايسه گرديد. که ميزان کارايي مصرف آب شبيه سازي شده بالاتر از ميزان واقعي بود. از دلايل پايين تر بودن کارايي مصرف آب گياه گندم در منطقه شهرکرد نسبت به کارايي مصرف آب شبيه سازي شده توسط مدل کم بودن راندمان کاربرد آب و ضعف در مديريت توليد گندم را مي توان برشمرد.

 
کلید واژه: مدل رشد گياهي WOFOST، کارايي مصرف آب، توليد پتانسيل گندم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 180   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی