مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثر حلالهاي آلي بر فعاليت الاستاز حاصل از سودوموناس آئروجينوزا سويه PTCC1430

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صدرممتاز افسانه*,ابراهيمي ساماني ساناز,رحماني حسين,اصغري سيدمحسن,آقامعالي محمودرضا,حسن ساجدي رضا
 
 *دانشگاه گيلان
 
عنوان همایش: كنفرانس زيست شناسي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه شهيد باهنر كرمان، انجمن زمين شناسي ايران
زمان:  1391دوره 17
 
 
چکیده: 

پروتئازها کاربردهاي مختلفي در حلال هاي آلي دارند و بنابراين پايداري آنها در حلال هاي آلي از اهميت زيادي برخوردار است. الاستاز حاصل از سودوموناس آئروجينوزا از جمله آنزيم هاي مقاوم به حلالهاي آلي است. در اين تحقيق آنزيم الاستاز نوترکيب بيان و با استفاده کرماتوگرافي تمايلي تخليص شد و سپس مقاومت آن به غلظتهاي 0-70% (V/V) از حلالهاي آلي گوناگون شامل اتانول، متانول، ايزوپروپانول، گليسرول، دي متيل فرماميد و اتيلن گليکول بررسي شد. ...

 
کلید واژه: متالوپروتئازها، الاستاز، فعاليت آنزيمي، پايداري در حلال آلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 41   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی