مشخصات مقاله

عنوان: 

ريز ازديادي گياه سيب زميني شيرين Ipomoea batatas (L.)Lam در شرايط کشت درون شيشه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: تقي پور مرضيه*,هادي محمدرضا,خلدبرين بهمن,تيرگير فرهنگ
 
 *دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات فارس
 
عنوان همایش: كنفرانس زيست شناسي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه شهيد باهنر كرمان، انجمن زمين شناسي ايران
زمان:  1391دوره 17
 
 
چکیده: 

اثر هورمون هاي مختلف رشد بر روي ريز ازديادي سيب زميني شيرين با استفاده از کشت تک گره بررسي گرديد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي شامل سه تکرار انجام شد. نتايج نشان داد که اضافه نمودن هورمون به محيط کشت روشي مفيد جهت رشد گياهچه ها و ريشه دار کردن آنها بوده است. ...

 
کلید واژه: تنظيم کننده هاي رشد گياهي، ريز ازديادي، کشت تک گره، سيب زميني شيرين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 79   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی