مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه تنوع سيتوژنتيکي تعدادي از گونه هاي تتراپلوئيد پنبه و هيبريدهاي بين گونه اي آن ها

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فروتن مومنه*,شيدايي مسعود,نورمحمدي زهرا
 
 *دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده علوم زيستي، گروه ژنتيک، تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس زيست شناسي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه شهيد باهنر كرمان، انجمن زمين شناسي ايران
زمان:  1391دوره 17
 
 
چکیده: 

مطالعات سيتوژنتيکي بر روي 11 رقم پنبه تتراپلوئيد شامل ارقام والديني ترمز 14، باربادنس (از (Gossypium barbadense L. سيوکرا، ساحل (از (Gossypium hirsutum L. و نيز هيبريدهاي نسل اول و دوم آن ها انجام شد. جفت شدن کروموزومي، فراواني کياسما و نيز ناهنجاري هاي ميوزي در گونه هاي مورد مطالعه بررسي شدند. ...

 
کلید واژه: .Gossypium hirsutum L. ،Gossypium barbadense L، سيتوژنتيک، کياسما، ميوز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 42   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی