مشخصات مقاله

عنوان:  تعيين توالي ژن هاي کد کننده دو زير واحد بزرگ RNA پليمراز 2 در برخي هيفوميست ها
نوع ارائه: مقاله
نویسنده: تازيك زهرا*,تاجيك قنبري محمدعلي,رحيميان حشمت اله
 
 *دانشکده علوم زراعي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
عنوان همایش: كنفرانس زيست شناسي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه شهيد باهنر كرمان، انجمن زمين شناسي ايران
زمان:  1391دوره 17
 
 
چکیده: 

زيست شناسي مولکولي طي چند دهه اخير در جهت توالي يابي ژنوم موجودات زنده سوق يافته و اطلاعات مربوط به ژن هاي مختلف پروکاريوت ها و يوکاريوت ها رو به افزايش است. بر همين اساس، تحقيق حاضر جهت شناسايي قسمتي از ژن هاي کد کننده دو زير واحد بزرگ RNA پليمراز 2 در 14 جدايه متعلق به 5 راسته از قارچ هاي هيفوميست صورت گرفت. ...

 
كليد واژه: RNA پليمراز 2، RPB2 ،RPB1، هيفوميست
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 50  
 


آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی