مشخصات مقاله

عنوان: 

مقاومت به ناليديكسيك اسيد شاخص مقاومت به سيپروفلوكساسين در سويه هاي اشريشياكلي جداشده از گوساله هاي مبتلا به اسهال و سالم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عبيري زينب*,راد مهرناز
 
 *دانشکده دامپزشکي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس زيست شناسي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه شهيد باهنر كرمان، انجمن زمين شناسي ايران
زمان:  1391دوره 17
 
 
چکیده: 

در اين مطالعه، آزمايش حساسيت ضدميکروبي در 100 سويه اشريشياکلي (جدا شده از مدفوع گوساله هاي مبتلا به اسهال و گوساله هاي به ظاهر سالم) با استفاده از ديسك هاي ناليديکسيک اسيد و سيپروفلوکساسين انجام گرفت. بطور كل، %67 از 100 سويه اشريشياكلي به ناليديكسيك اسيد مقاوم و %33 به ناليديكسيك اسيد حساس بودند. ...

 
كليد واژه: اشريشياكلي، سيپروفلوكساسين، گوساله، ناليديکسيک اسيد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 31   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی