مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي قابليت حذف راديکال هاي 2,2-دي فنيل 1پيکريل هيدرازيل توسط پپتيد هاي حاصل از هضم پروتئوليتيک آلبومين سرم خون شتر مرغ

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: انصاري اغول بيك محمدامين,آسوده احمد*,خان چمني جمشيد
 
 *دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده علوم، گروه شيمي
 
عنوان همایش: كنفرانس زيست شناسي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه شهيد باهنر كرمان، انجمن زمين شناسي ايران
زمان:  1391دوره 17
 
 
چکیده: 

امروزه پپتيدهاي فعال زيستي فرآوري شده، به ويژه از منابع و فرآورده هاي پروتئيني، توجه محققين را به خود جلب کرده است. اين مطالعه با هدف بررسي اثر پپتيدهاي حاصل از هيدروليز آنزيماتيک آلبومين سرم خون شترمرغ بر حذف راديکال هاي آزاد صورت گرفت. ...

 
كليد واژه: آلبومين، آنتي اکسيدان، راديکال آزاد، شترمرغ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 18   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی