مشخصات مقاله

عنوان:  مطالعه اثر جايگزيني آللي پدري مرتبط با نشانگر Guj0099 روي کروموزوم 3 براي صفات رشد در بلدرچين ژاپني
نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جباري رقيه*,اسماعيلي زاده علي,چراتي هادي
 
 *دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 
عنوان همایش: كنفرانس زيست شناسي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه شهيد باهنر كرمان، انجمن زمين شناسي ايران
زمان:  1391دوره 17
 
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، مطالعه اثر جايگزيني آللي پدري مرتبط با يک جايگاه ژنومي روي کروموزوم 3 براي صفات رشد در بلدرچين ژاپني بود. کل جمعيت مورد مطالعه شامل 472 پرنده بود. تعيين ژنوتيپ پرندگان براي اين نشانگر (نشانگر ريزماهواره Guj0099 در ناحيه سانترومر کروموزوم (3 با استفاده از واکنش زنجيره ي پليمراز (PCR) و متعاقب آن الکتروفورز با ژل پلي اکريل آميد انجام شد. ...

 
كليد واژه: اثر آللي پدري، نشانگر DNA، وزن زنده
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 34  
 


آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی