مشخصات مقاله

عنوان: 

ژنوتايپينگ جدايه هاي اشريشياکلي واجد ژن بتالاکتاماز جدا شده از موارد عفونت هاي باليني در شهرستان همدان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قنبرپور رضا,همتي زهرا*,عليزاده حسام,قزلجه امان محمد
 
 *انجمن باشگاه پژوهشگران جوان
 
عنوان همایش: كنفرانس زيست شناسي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه شهيد باهنر كرمان، انجمن زمين شناسي ايران
زمان:  1391دوره 17
 
 
چکیده: 

در اين مطالعه 132 جدايه گوارشي و خارج گوارشي از نظر ژنوتايپينگ و شناسايي ژن هاي بتالاکتاماز به روش PCR بررسي شدند. جدايه ها در 4 فيلوتايپ اصلي 33) A درصد)، 7) B1 درصد)، 25) B2 درصد) و 35) D درصد) انتشار داشتند. بيشترين فراواني جدايه ها متعلق به تحت گروه 34) D1 جدايه) و کمترين فراواني متعلق به تحت گروه 9) B1 جدايه) بود. ...

 
كليد واژه: بتالاکتاماز، اشريشياکلي، فيلوژنتيک، مقاومتهاي آنتي بيوتيکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 43   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی