مشخصات مقاله

عنوان: 

خنثي سازي اثر مولفه سنژنتيك داده هاي ورقه 1:50000 خوسف با روش تفكيك جوامع سنگي و محاسبه مقادير شاخص غني شدگي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: آريافر احمد,مراد‌زاده علي,شيوا محمد
 
 
 
عنوان همایش: همايش انجمن زمين شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن زمین شناسی ایران
زمان:  1384دوره 9
 
 
چکیده: 

تغييرپذيري عناصر در طبيعت متاثر از دو مولفه سنژنيتيك و اپي ژنيتك (فرآيندهاي كاني سازي) است و آنچه ما در اكتشاف به دنبال آن هستيم، مولفه اپي ژنتيك مي باشد. در عمل گاهي مولفه سنژنتيك به حدي شديد است كه مولفه اپي ژنتيك را كاملا محو مي نمايد و براي نمايان سازي كاني سازي اثر آنها بايد بطريقي حذف گردد. در مطالعه حاضر داده هاي 20 عنصري 175 نمونه ژئوشيميايي ورقه 1:50000 خوسف به منظور شناسايي مناطق كاني سازي احتمالي مورد بررسي قرار مي گيرد. جهت نيل به هدف ابتدا نمونه ها را به جوامع مختلف سنگي دسته بندي نموده و سپس با تعيين مقدار ميانه هر جامعه، مقادير شاخص غني شدگي مربوط به متغيرها محاسبه گرديد. در ادامه با ادغام نمودن كليه جوامع، يك جامعه همگن تشكيل گرديده است و با نرمال سازي داده ها، نمونه هاي آنومال بر اساس روش شناسايي و نقشه هاي مربوط به آنها براي مقادير شاخص غني شدگي هر عنصر رسم گرديده است و مناطق آنومال شناسايي شدند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 41  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی