برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مخاطره آمیز بر کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک بحران مالی در عرضه اولیه سهام

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صباغيان طوسي اميد*,صالح پور آزاده,صالح پور الناز
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي اقتصاد مقاومتي دانش بنيان
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پروفسور حسابي تفرش
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

در اين مقاله با استفاده از نمونه اي از شرکت هاي عرضه اوليه سهام عمومي (IPO) از ميان هيات مديره هاي واحدهاي تجاري کوچک و متوسط تجزيه و تحليلي پيرامون اثر مشارکت در سرمايه گذاري مخاطره آميز بر روي کيفيت اطلاعات حسابداري انجام گرفت. نتايج نشان مي دهد که سرمايه گذاران مخاطره آميز تاثير معناداري را به روي مديريت سود مي گذارند به طوري که پيش از انقضاي دوره فروش بخشي از حقوق صاحبان سهام در شرکت هدف، اقلام تعهدي اختياري کاهش يافته و پس از اتمام اين دوره نيز اقلام تعهدي اختياري افزايش مي يابند. يافته هاي پژوهشي تائيد کننده ي فرضيه ي روحيه ي ريسک پذيري در سرمايه گذاري مخاطره آميز بوده اما نقش گواهي دهي/ بازنگري سرمايه گذاري در شرکت هاي IPO تائيد نگرديد. علاوه بر اين نتايج نشان مي دهد که سرمايه گذاري مخاطره آميز نقش بسيار مهم تري را در مديريت سود در عرضه اوليه سهام عمومي شرکت هاي غيردولتي در مقايسه با عرضه اوليه سهام شرکت هاي دولتي ايفا مي کنند. همچنين نمونه اي متشکل از شرکت هاي تجاري داراي فناوري بالا را که سرمايه گذاري مخاطره آميز بانکي دريافت کرده اند را تجزيه و تحليل کرديم. يک روش تطبيق دو مرحله اي به منظور ساخت يک گروه کنترل متشکل از شرکت هايي که تامين مالي سرمايه مخاطره آميز (IVCs) را دريافت داشته و شرکت هايي که در آنها سرمايه گذاري مخاطره آميز نشده، براي مقايسه به کار برده شدند. تجزيه و تحليل اقتصادسنجي نشان مي دهد که سرمايه گذاران مخاطره آميز بانکي (BVC) علاقه مند به در اختيار داشتن مشخصات ريسک مالي شرکت هايي که در آنها سرمايه گذاري مي کنند، هستند. در واقع، قبل از دوره اول تامين مالي، شرکت هاي مورد حمايت BVC خطر کمتري از بحران مالي در هر دو گروه شرکت هاي مورد حمايت IVC و شرکت هايي که در آنها سرمايه گذاري مخاطره آميز نشده، را نشان مي-دهند. با اين حال، پس از سرمايه گذاري، شرکت هاي مورد حمايت BVC، در مواجهه با بدهي، در مقايسه با شرکت هايي که در آنها سرمايه گذاري مخاطره آميز نشده، افزايش قابل توجهي را نشان مي دهند.

 
کلید واژه: سرمايه گذاري مخاطره آميز، مديريت سود، عرضه اوليه سهام عمومي (IPO)، دوره فروش بخشي از سهام يا دارايي هاي شرکت هدف، بانک هاي وابسته به سرمايه گذاري مخاطره آميز، سرمايه گذاري مخاطره آميز مستقل، ريسک بحران مالي، مواجهه با بدهي، شرکت هاي کارآفريني با فناوري بالا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 273   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی