برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی هزینه ها و منافع محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نصيرزاده فرزانه,اباذري زهره*
 
 *دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي اقتصاد مقاومتي دانش بنيان
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پروفسور حسابي تفرش
زمان:  1394دوره 1
 
 
چکیده: 

در سال هاي اخير، مقررات متعددي با هدف حفظ استقلال و ارتقا کيفيت حسابرسي وضع شده است. محدوديت در ارائه ساير خدمات حسابرسي از جمله اين مقررات مي باشد. هدف اين تحقيق، بررسي مقايسه اي ديدگاه استفاده کنندگان در مورد رابطه بين محدوديت در ارائه ساير خدمات حسابرسي با کيفيت حسابرسي است. همچنين، اين پژوهش درصدد بررسي هزينه و منفعت مقررات مذکور مي باشد. داده ها از طريق پرسشنامه، بين 135 حسابرس و 77 نفر از کارکنان شرکت هاي سرمايه گذاري (مديران مالي، مديران سرمايه گذاري، کارشناسان ارشد، کارشناسان و تحليل گران سرمايه گذاري) در سال 1394 در تهران توزيع شد. نتايج حاکي از آنست که، مقررات ذکر شده، موجب بهبود کيفيت حسابرسي و بهبود اعتماد استفاده کنندگان مي گردد. همچنين، طبق نتايج، اعمال مقررات مذکور بر هزينه حق الزحمه حسابرسي بي تاثير بوده و همچنين، بين نگرش حسابرسان و کارکنان شرکت هاي سرمايه گذاري نسبت به تاثير مقررات فوق بر کيفيت حسابرسي و اعتماد استفاده کنندگان تفاوت معني داري وجود دارد.

 
کلید واژه: محدوديت در ارائه ساير خدمات حسابرسي، هزينه- منفعت، اعتماد استفاده کنندگان، کيفيت حسابرسي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 91   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی