برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر تنش شوری و رطوبتی و اثر متقابل انها بر اجزا و عملکرد گیاه ذرت هیبرید سینگل کراس 704

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قسوري جهرمي محمدجعفر*,بوستاني فردين,رضايي عباس,کاميابي حجت,منصوري رامين,محمدي محمدرضا
 
 *دانشگاه آزاد مرودشت
 
عنوان همایش: همايش ملي مديريت بحران آب
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
زمان:  1388دوره 1
 
چکیده: 

آزمايشي در سال 1387 به منظور بررسي تنش شوري و رطوبتي بر عملکرد ذرت هيبريد سينگل کراس 704 با تراکم 6 بوته در گلدان در شرايط آزمايشگاهي اجرا شد. اين تحقيق به صورت طرح آماري کاملا تصادفي در قالب فاکتوريل شامل 16 تيمار و 3 تکرار اجرا شد. تنش آبي به صورت اعمال آبياري به ميزان 40، 60، 80 و 100 درصد آب مورد نياز که با توجه به ميزان تبخير از تشت کلاس A در مزرعه بدست آمد و همچنين بر اساس دوره هاي 3 و 4 روزه انجام پذيرفت. شوري نيز در 4 سطح با هدايت الکتريکي 1 (شاهد)، 3، 5 و 8 دسي زيمنس بر متر توسط نمکهاي کلرورسديم و کلرورکلسيم در آب آبياري اعمال گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد اعمال تنش شوري با احتمال 99% يعني در سطح 0.01 بر پارامترهاي تعداد خوشه و برگ، مساحت برگ، طول ساقه، وزن تر برگ و ساقه و همچنين وزن خشک ساقه و برگ معني دار بوده و باعث کاهش محصول گرديده اما بر قطر ساقه معني دار نبوده است. تنش خشکي نيز در سطح 0.01 بر همه پارامترهاي اندازه گيري شده به غير از مساحت برگ موثر واقع گرديده است. در حاليکه تاثير متقابل شوري و خشکي بر عملکرد چندان معني دار نبود. بيشترين عملکرد در توليد وزن خشک و تر و مساحت و تعداد برگ در تيمار با تخليه رطوبتي 20% (سطح آبياري با 80 درصد آب مورد نياز) و شوري ds/m1 صورت گرفت. بيشترين طول ساقه و تعداد خوشه در ابياري کامل و به ترتيب در تنش هاي شوري 1 و 3 ds/m اتفاق افتاده است. اثر شوري 3 و 5 و 8 ds/m بر روند کاهش محصول بيش از رژيم هاي رطوبتي بوده است. بررسي هاي انجام شده در مورد وزن برگ تر نشان داد که ميانگين کاهش محصول بر اثر اعمال تنشهاي شوري 3 و5  و 8 ds/m نسبت به تيمار شاهد به ترتيب 16 و 36 و 45 درصد بوده است.

 
کلید واژه: تنش رطوبتي، تنش شوري، عملکرد ذرت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 76   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی