برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی شدت، مدت و فراوانی خشکسالی های هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص استاندارد بارش (SPI) مطالعه موردی (استان آذربایجان شرقی)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: يساول حسيني ابوالفضل*,بوستاني فردين,شمس نيا سيدامير,فاخري فرد احمد
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت
 
عنوان همایش: همايش ملي مديريت بحران آب
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
زمان:  1388دوره 1
 
چکیده: 

خشکسالي هاي مخربي که در نقاط مختلف جهان اتفاق مي افتد خطر بسيار بزرگي براي کشاورزي و منابع آبي بشمار مي رود و به منظور به حداقل رساندن آسيب هاي آن بايستي اين پديده مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. به اين منظور از شاخص هاي خشکسالي استفاده مي شود. در اين تحقيق با توجه به اهميت خشکسالي بر منابع آب، ارزيابي خشکسالي هاي هيدرولوژيکي با استفاده از شاخص SPI در 11 ايستگاه استان آذربايجان شرقي در سالهاي آماري 58-1357 تا 87-1386 انجام گرفت. نتايج نشان داد در مقياس زماني مورد مطالعه (24 ماهه) خشکسالي هاي شديد داراي دوره تداوم طولاني مدت هستند و افزايش تداوم خشکسالي که ناشي از کمبود بارش سالهاي ماقبل است مي تواند اثرات مخربي بر منابع آب داشته باشد. همچنين فراواني خشکسالي هاي شديد در طول دوره آماري بررسي و روند خشکسالي بر اساس شدت، مدت و فراواني نيز مشخص گرديد.

 
کلید واژه: خشکسالي هيدرولوژيکي، شاخص استاندارد شده بارش، آذربايجان شرقي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 148   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی