برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه فنی و اقتصادی بین مواد و فرآیندهای مختلف مورد استفاده برای خنثی سازی آبهای اسیدی معادن و کارخانه های کانه آرایی در ایران

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: كامكارروحاني ابوالقاسم*
 
 *دانشكده مهندسي معدن و ژئوفيزيك، دانشگاه صنعتي شاهرود
 
عنوان همایش: همايش انجمن زمين شناسي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن زمین شناسی ایران
زمان:  1384دوره 9
 
چکیده: 

آلودگيهاي زيست محيطي از مهمترين عوامل نگران كننده بشر در دنياي متمدن و صنعتي فعلي محسوب مي شوند و به همين دليل، حفظ و پاكسازي محيط زيست از مهمترين موضوعاتي است كه در دستور كار دولتها، سياست گذاران و وضع كنندگان قوانين در كشورهاي مختلف قرار گرفته است. با توجه به تركيبات شيميايي موجود در مواد معدني و يا مواد شيميايي به كار گرفته شده در فرآيند كانه آرايي مواد معدني و همچنين آبهاي سطحي موجود يا مورد استفاده در محل، اغلب اين آبها به مواد شيميايي آلوده مي گردند. ضرورت استفاده از آبهاي غير آلوده و داراي كيفيت مناسب در معادن و كارخانه هاي كانه آرايي و همچنين هزينه نسبتا بالاي تهيه آب در اكثر مناطقي كه اين معادن و كارخانه ها قرار دارند، در عمده موارد ايجاب مي كند كه آبهاي آلوده را بازيابي و پس از رفع آلودگي، مورد استفاده مجدد قرار داد. يكي از مهمترين و بيشترين آلودگيهاي از اين نوع، آلودگي آبهاي مزبور به مواد اسيدي است كه معمولا در اثر اكسيدشدگي پيريت موجود در باطله همراه با سنگ معدن يا عوامل ديگر حاصل مي شوند. يك روش مهم براي رفع آلودگي اين آبهاي آلوده، استفاده از مواد يا معرفهاي شيميايي خنثي كننده اين آبهاست. در اين روش كه روش يا سيستم فعال معروف است، مواد شيميايي خنثي كننده آبهاي اسيدي در عمل دو نقش اساسي ايفا مي نمايند: 1- تركيب با آب اسيدي تا حصول به pH مطلوب (در حدود 7). در عمل pH آب تصفيه شده در اكثر موارد بين 8.5 تا 9.5 به دست مي آيد. 2- برطرف كردن مواد اسيدي از آب مزبور با استفاده از فرآيندهاي خاص صنعتي. عمل خنثي سازي آبهاي اسيدي در اين روش، اساسا با اضافه كردن موادي به آبهاي مزبور انجام مي شود كه در بين اين مواد، آهك يكي از مهمترين آنهاست. روش ديگر رفع آلودگي آبهاي آلوده، روش غير فعال نام دارد كه هر چند موضوع اصلي اين مقاله راتشكيل نمي دهد، اما مختصرا به آن پرداخته مي شود. در اين مقاله مواد مورد استفاده جهت خنثي سازي اين آبها و روشها يا فرآيندهاي خاص صنعتي به كار گرفته شده براي خنثي سازي آبهاي اسيدي با استفاده از مواد مزبور و در نتيجه بازيابي آبهاي سالم براي استفاده مجدد به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند. در نهايت، مواد مختلف مورد استفاده براي خنثي سازي آبهاي اسيدي از نقطه نظر كارايي عمل و همچنين از ديد اقتصادي مقايسه گرديده اند. بر اساس اين مقايسه، مواد مناسب و همچنين نوع فرآيندها براي خنثي سازي آبهاي اسيدي در معادن و كارخانه هاي كانه آرايي ايران، به طور كلي، پيشنهاد گرديده اند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 23  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی