مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تاثير قيمت گاز طبيعي بر اقتصاد سيستم هاي سرمايشي مركزي جذبي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: منصوري شبنم,مكاري زاده وهاب,جبار محسن,نوري مصطفي
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
زمان:  1388دوره 1
 
 
چکیده: 

تكامل سيستم هاي خنك كن جذبي و افزايش راندمان آنها، عدم نياز به انرژي گرانقيمت الكتريكي و امكان پياده سازي راهكارهاي گوناگون مديريت انرژي با استفاده از اين سيستم را مي توان از جمله عواملي به حساب آورد كه تمايل به كاربرد سيستم هاي خنك كن جذبي را بيش از پيش افزايش داده است، وليكن قيمت حامل هاي انرژي مهمترين پارامتر تا ثيرگذار بر توجيه پذيري اقتصادي استفاده از سيستم هاي جذبي مي باشد. در اين مقاله پارامترهاي اقتصادي موثر در ارزيابي اقتصادي انواع چيلرهاي جذبي رايج در كشور ذكر شده، روش تحليل اقتصادي گزينش شده و در نهايت تاثير قيمت گاز طبيعي بر سيستم هاي سرمايش مركزي جذبي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. نتايج نشان دادند با افزايش قيمت گاز طبيعي تا حد قيمت پيشنهادي در برنامه هدفمند كردن يارانه ها، هزينه توليد برودت توسط سيستم هاي جذبي تك اثره حدود 74% بيش از سيستم هاي جذبي دو اثره افزايش خواهد يافت. همچنين در اين مقاله يك نمونه سيستم تراكمي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

 
کلید واژه: سيستم هاي سرمايشي مركزي جذبي، هزينه توليد برودت، قيمت حامل هاي انرژي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 43   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی