برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر عوامل نجومی، هندسی، جغرافیایی و هواشناسی بر میزان تابش کل خورشیدی روزانه دریافتی در یک سطح افقی در شهر کرمان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صفاري پوراصفهاني محمدحسين,محرابيان مظفرعلي
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
زمان:  1388دوره 1
 
چکیده: 

دراين پژوهش اثر عوامل نجومي، هندسي، جغرافيايي و هواشناسي برميانگين مقداركل روزانه تابش خورشيدي مورد بررسي قرارگرفت. براي اين منظور از داده هاي اندازه گيري شده مربوط به مقدار كل تابش خورشيدي و همچنين مشخصات نجومي، جغرافيايي، هندسي وهواشناسي شهر كرمان كه توسط سازمان هواشناسي ايران (IMO) تهيه شده استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده هاي تجربي نشان داد كه ميانگين روزانه مقدار كل تابش خورشيدي بر روي يك سطح افقي با هشت عامل نجومي، هندسي، جغرافيايي و هواشناسي ارتباط دارد. اين عوامل عبارتند از: (1) سينوس زاويه ميل خورشيد، (2) فشار هوا، (3) درجه حرارت زمين، (4) ميانگين روزانه حداكثر درجه حرارت هوا، (5) ميانگين روزانه حداكثر درجه حرارت نقطه شبنم هوا، (6) ميانگين روزانه رطوبت نسبي، (7) نسبت تعداد واقعي ساعات آفتابي به طول روز و (8) ميانگين روزانه شدت تشعشع خورشيدي بالاي جو. هشت رابطه رگرسيون خطي هر كدام شامل يكي از عوامل فوق براي پيش بيني ميانگين مقدار كل تابش خورشيدي روزانه برروي يك سطح افقي پيشنهاد گرديد. نتايج حاصله نشان دادكه در بين عوامل فوق عامل (1) بيشترين تاثير و عامل (7) كمترين تاثير را بر روي تابش خورشيدي دارند. آناليز خطا شامل خطاي نسبي، ميانگين تغييرات دو مقدار و جذر ميانگين مربعات تغييرات دو مقدار براي هر يك از مدل هاي هشت گانه انجام گرديد. مدل هاي پيشنهاد شده در اين پژوهش، همچنين قابل استفاده در مناطقي است كه داده هاي مقدار كل تابش خورشيدي در آنها موجود نيست ولي عوامل هشت گانه مدل را مي توان در خارج از ايستگاههاي هواشناسي اندازه گيري نمود. انتخاب مدل مناسب بستگي به دقت مورد انتظار براي پيش بيني تابش خورشيدي دريافتي خواهد داشت.

 
کلید واژه: زاويه ميل، ساعات آفتابي، تابش كل، رگرسيون خطي، درجه حرارت زمين، تحليل و بررسي تهويه مطبوع و سرمايش به وسيله سيكل تركيبي كمپرسوري - اجكتوري خورشيدي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 265   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی