مشخصات مقاله

عنوان: 

كنترل آسايش حرارتي يك سيستم تهويه مطبوع با استفاده از كنترلر فازي با فيدبك شبكه عصبي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: معاونيان مجيد,نعيمي اميني پوريا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
زمان:  1388دوره 1
 
 
چکیده: 

سيستمهاي تهويه مطبوع با وجود پيچيدگي و عدم قطعيت مي بايست شرايط حرارتي مطلوب را در يك ساختمان تامين كنند. در اين سيستمها كنترلر مي بايست قابليت تطبيق با تغييرات پارامترهاي محيطي را داشته باشد. در بيشتر سيستمهاي تهويه مطبوع امروزي از كنترلرهاي روشن/خاموش و يا در انواع پيشرفته تر از كنترلر PID استفاده مي شود كه با توجه به شرايط محيطي متفاوت علاوه بر بهينه نبودن، قادر به تامين شرايط مطلوب محيطي نيز نمي باشند. كنترل آسايش حرارتي يك سيستم تهويه مطبوع نيازمند تخمين انديس آسايش حرارتي مي باشد. در اين پژوهش يك كنترلر فازي به منظور تامين آسايش حرارتي در يك سيستم تهويه مطبوع بكار گرفته شده و از شبكه عصبي به منظور تخمين آسايش حرارتي در مسير فيدبك كنترلر استفاده شده است. كنترلر فازي با توجه به ويژگيهاي غيرخطي سيستمهاي تهويه مطبوع داراي پاسخ مناسبي ميباشد. همچنين شبكه عصبي استفاده از فيدبك آسايش حرارتي را در كنترل بلا درنگ امكان پذير ميسازد.

 
کلید واژه: آسايش حرارتي، تهويه مطبوع، شبكه عصبي، كنترلر فازي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 83   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی