برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی در ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كاووسي كلاشمي محمد,كاووسي حسين
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

نفت به عنوان يکي از پر ارزش ترين منابع انرژي در سده بيست و يک در نظر گرفته مي شود. درآمدهاي نفتي منبع اصلي درآمد دولت در شرايط کنوني اقتصاد ايران است. بخش نفت در ايران نيروي محرکه و بخش کليدي اقتصاد ملي محسوب مي گردد. از يک سو بخش نفت عهده دار تامين انرژي مورد نياز برنامه هاي توسعه و رشد اقتصادي کشور مي باشد و از طرف ديگر به عنوان مهمترين منبع درآمدهاي ارزي در اقتصاد ايران در نظر گرفته مي شود. با توجه به ارتباط نزديک بين رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي تعيين چگونگي رابطه بين رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي مي تواند در تبيين سياستهاي اقتصادي بسيار حائز اهميت باشد. در پژوهش حاضر به منظور بررسي چگونگي رابطه بين رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي از رهيافت استاندارد عليت گرنجر و آزمون عليت هسيائو بهره گرفته شده است. اطلاعات آماري مورد استفاده در اين مطالعه به صورت سري زماني و بر اساس داده هاي سالهاي 1341 الي 1381 بوده که اطلاعات مربوط درآمد نفتي و اطلاعات مربوط به مقادير رشد اقتصادي از بانک مرکزي جمهوري اسلامي جمع آوري شده است. کاربرد آزمون عليت گرنجر هسيائو حاکي از وجود رابطه علي گرنجري دو طرفه بين متغيرهاي رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي است. از اين رو افزايش و يا کاهش درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي ايران را متاثر کرده و رشد اقتصادي ايران نيز تحت تاثير درآمدهاي نفتي مي باشد. از آنجا که بين رشد اقتصادي و درآمدهاي نفتي ارتباط علي دو طرفه وجود دارد، لذا پيشنهاد مي گردد در برنامه ريزي هاي اقتصادي کشور در جهت کاهش اثر منفي بي ثباتي درآمد نفتي بر رشد اقتصادي متنوع سازي درآمد هاي ارزي در دستور کار قرار گيرد.

 
کلید واژه: درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي، رابطه عليت گرنجري، پايايي، ايران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 214   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی