برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تصریح یک مدل کلان برای اقتصاد ایران با تاکید بر درآمدهای نفتی و اشتغال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طيبي سيدكميل,بهرامي افسانه
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

در اقتصادهاي تک محصولي به ويژه اقتصادهاي توليد کننده و صادر کننده نفت نگراني و دغدغه اصلي بر مشموليت آثار ناشي از شوک و نوسان هاي يک بخش اقتصادي بر شاخص هاي کلان اقتصادي و سپس ايجاد اخلال در فعاليت هاي خرد است. بدين لحاظ هدف اين مطالعه ارزيابي اثرات ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي بادآورده و بدنبال آن وقوع کسري بودجه دولت ناشي از تمايل به افزايش مخارج دولتي نسبت به درآمدهاي غير نفتي بر سطح اشتغال و ساير شاخص هاي کلان اقتصادي در يک دوره زماني (84-1339) بوده است.
از آن جايي که افزايش درآمدهاي نفتي ممکن است متغيرهاي تورم، نقدينگي و رشد اقتصادي را نيز دامنگير نمايد، يک مدل سيستمي اقتصاد کلان شامل معادلات همزمان تصريح شده است که اين معادلات با استفاده از داده هاي سري هاي زماني اقتصاد کشور به روش دو مرحله اي حداقل مربعات
(2SLS) براي دوره زماني مذکور برآورد شده اند.
نتايج تجربي بدست آمده حکايت از ناکارآمدي درآمدهاي ناشي از صادرات نفت بر سطح اشتغال کشور دارند. همچنين در شرايطي که اين درآمدها افزايش چشمگيري داشته و معضلات رشد نقدينگي و افزايش کسري بودجه دولت را در پي داشته اند، کاهش در سطح اشتغال و تعديل فرصت هاي شغلي را در کشور تحميل نموده اند. در مقابل همزمان با رشد صادرات غير نفتي از طريق گرايش بيشتر به بازار و تقويت بخش خصوصي نشانه هاي افزايش اشتغال پديدار گشته است
.

 
کلید واژه: درآمدهاي نفتي، کسري بودجه دولت، اشتغال، اقتصاد کلان ايران، سيستم معادلات همزمان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 57   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی