برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مصرف نفت بر رشد اقتصاد ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خوش اخلاق رحمان,صيادي محمد,قنبري عبداله
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

بخش نفت به دليل نقش دوگانه اي که در تامين انرژي برنامه هاي توسعه و رشد اقتصادي از يک سو و تامين منابع ارزي مورد نياز اين برنامه ها بر عهده دارد، نيروي محرکه اقتصاد ملي محسوب مي شود. به دنبال افزايش قيمت نفت در سال 1973 و افزايش درآمدهاي نفت روند مصرف گرايي در کشورسرعت بيشتري يافت و مصرف فرآورده هاي نفتي به عنوان تامين کننده انرژي مورد نياز به شدت افزايش يافت. پس از انقلاب اسلامي علي رغم محدوديت هايي که به خاطر جنگ و مشکلات اقتصادي در مصرف فرآورده هاي نفتي به وجود آمد، تغيير اساسي در الگوي مصرف انرژي به ويژه فرآورده هاي نفتي حاصل نگرديد و در بعضي موارد حتي مصرف آن افزايش يافت. بنابراين، برنامه ريزي براي توليد و مصرف نفت، اهميت فراوان داشته و بايد با دقت بسيار انجام گيرد.
 در اين راستا، اين مقاله به بررسي روابط تعادلي و قابل پيش بيني بين مصرف نفت و رشد اقتصادي ايران مي پردازد. به همين منظور با استفاده از داده هاي سري زماني 1345-1385 و بکارگيري آزمون هم انباشتگي و آزمون عليت گرنجر با استفاده از مدل تصحيح خطا، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مصرف نفت بر رشد اقتصادي ايران آزمون شده است. نتايج آزمون هم انباشتگي نشان مي دهد بين اين دو متغير در بلند مدت همگرايي وجود دارد. همچنين بر اساس آزمون عليت گرنجر متغير مصرف نفت عامل مهمي در پيش بيني تغييرات اقتصادي در بلند مدت است که نشان مي دهد مصرف نفت اثرات مهمي بر رشد اقتصادي دارد
.

 
کلید واژه: مصرف نفت، آزمون هم انباشتگي، آزمون عليت گرنجر، مدل تصحيح خطا، ايران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 129   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی