برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

طراحی نظام شناسایی، هدایت و حمایت از دانشجویان مستعد کارآفرینی در دانشگاه ها

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شفيعا محمدعلي,دکتران اميرحسين
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي آموزش عالي و كارآفريني گذشته، حال، آينده
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه سمنان
زمان:  1386دوره 1
 
 
چکیده: 

نيروهاي با ذکاوت و هوشمند تحصيلکرده، طي سالهاي اخير در جاي جاي جهان به سمت اشتغال در نهادهاي کوچک و متوسط توليدي و خدماتي سوق داده شده اند. اشتغالي که به تدريج بر اساس مشارکت و نيز خود استخدامي بوده است. موانع و بروکراسي هاي فزاينده نهادهاي بزرگ مقياس در اقتصاد جهاني، در بسياري از موارد منجر به عدم ايجاد رضايت ذهني در نيروهايي که به اشکال مختلف مستعد کارآفريني و در قالب هاي موجود گيرکرده اند، شده است. آمار گواه سمت گيري مشخص جهاني است. 84.4% از جمعيت ژاپن درسال 1981 در بخش صنايع کوچک شاغل بوده اند. 90% از اشتغال زايي در فرانسه بين سال هاي 1988.9 مربوط به بخش صنايع کوچک بوده است. در سال 1981، 99% از صنايع آلمان را واحد هاي کوچک و متوسط تشکيل داده اند. بين سال هاي 1980-6 کارگاه هاي کوچک اقتصادي چيني 214 برابر شده اند. در ايران در سال 1376، 64.5% از کل صنايع ايران از نوع کوچک و متوسط بوده اند.
بر اساس شناخت ايجاد شده در مسوولين سياست گذار ايران، براي استفاده هرچه مطلوب تر از نيروهاي با ذکاوت و ومستعد درحال تحصيل در دانشگاه ها، و يافتن مدلهاي مطلوب تر براي توزيع سرمايه گذاري هاي انساني، منجر به ارايه گسترده درس 3 واحدي کارآفريني در رشته هاي دانشگاهي شده است. توسعه واقع گرايانه اين حرکات در دستور کار مسوولين مختلف نظام قرار گرفته است.
ميزان تاثيرگذاري نهادهاي سامان يافته دانشگاهي موجود روي دانشجويان مستعد کارآفريني، خود در دستور کار تيم محقق و نگارنده اين مقاله، که مجري برنامه ريزي و ساماندهي کارآفريني در دانشگاه متبوع خويش اند قرار گرفت. سامان دهي مدلي براي جذب، شناسايي و هدايت دانشجويان مستعد کارآفريني با الگو گرفتن از تجارب ايجاد شده در راه اندازي فرهنگسراهاي چندگانه در دهه 70 ايران، توسط تيم هاي پژوهشي و مجري، زمينه ساز ارزيابي ابعاد مهارتي اجرايي، ميان فردي، فکري و شخصي در اين مدل به عنوان راهنمايي در شناخت مستعدها گرديده است.
مقاله جاري مبادرت به تصوير کردن خطوط علمي محقق شدن کارآفريني در بين تحصيلکرده هاي دانشگاهي، و سمت دهي حمايت هاي اثر بخش دانشگاه ها براي اتکاي هرچه بيشتر دانشجويان به ظرافت ها و نهفته هاي ذاتي خويش در هدايت شخصي کارهاي ارزش افزا نموده است
.

 
کلید واژه: شايستگي، کارآفريني، صنايع کوچک و متوسط، حمايت از مستعدان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 16   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی