برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

توسعه و تقویت کارآفرینی در مراکز آموزش عالی جهت پرورش مدیران کارآفرین

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مصلح شيرازي علي نقي,صانعي الهام
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي آموزش عالي و كارآفريني گذشته، حال، آينده
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه سمنان
زمان:  1386دوره 1
 
چکیده: 

از آنجا که صاحبان و مديران بنگاهها و موسسات اقتصادي و توليدي به عنوان نخستين عامل تاثير گذار در موفقيت يا عدم موفقيت بنگاهها و يا موسسات مي باشند، بنابراين پرورش مديراني کارآفرين در هر جامعه، مي تواند تضميني براي موفقيت اقتصادي سازمانها و بقاي آنها در محيط پر رقابت امروزي باشد همچنين در سطح کلان منجر به توسعه اقتصادي، اجتماعي، رفاه عمومي و ... گردد. رسيدن به اين هدف، نتيجه فرايندي است که بايد از ابتداي کودکي آغاز گردد و در آموزش و پرورش و آموزش عالي به طور جدي و حساب شده در نظر گرفته شود تا فرد مهارتهاي لازم را به درستي فرا بگيرد. بنابراين با توجه به اين مساله که آموزش کارآفريني کليد اصلي ارتقا درك و توسعه ديدگاه افراد در جامعه و در دانشگاه نسبت به کارآفريني مي باشد، دانشگاهها مي توانند با افزايش انگيزه و مهارت فارغ التحصيلان خود جهت کارآفرين شدن، اين نياز را برطرف نمايند.
اين مقاله با هدف بررسي پنج انگيزه مهم کارآفريني، توفيق طلبي، قدرت طلبي، رقابت طلبي، ريسک پذيري و منبع کنترل، در ميان مالک - مديران و مقايسه آن با مديران حرفه اي صنايع، زمينه هاي لازم را براي آموزش و تربيت مديران کارآفرين فراهم مي نمايد و توجه برنامه ريزان کشور را به موضوع آموزش کارآفريني و اهميت کسب مهارت ها و ويژگي هاي آن معطوف مي کند
.
در اين تحقيق با استفاده از مقياس هاي شناخته شده، سطح روحيه کارآفريني يک نمونه تصادفي 144 نفره از ميان مالک- مديران و مديران حرفه اي صنايع استان اصفهان، از نظر ويژگيهاي فوق مورد مطالعه قرار گرفت
.
نتايج حاصله نشان داد که در مجموع مديران از سطح روحيه کارآفريني چنداني برخوردار نيستند. اگر چه از نظر انگيزه توفيق طلبي، مالک - مديران و مديران حرفه اي تقريبا در يک سطح قرار داشتند، وليکن مالک - مديران از انگيزه ريسک پذيري بالاتري نسبت به مديران حرفه اي برخوردار بوده و همچنين در مقابل، مديران حرفه اي از انگيزه هاي رقابتي و قدرت طلبي بالاتر و منبع کنترل دروني تر برخوردار مي باشند. اما به طور کلي بين دو گروه مالک- مديران و مديران حرفه اي از نظر سطح روحيه کارآفريني تفاوت معني داري مشاهده نشد. در نتيجه، شناخت يک سري از ويژگي هاي کارآفريني که در مديران امروز از اهميت بيشتري برخوردارند موجب مي شود که ما برنامه هاي آموزشي خود را در زمينه تربيت افراد کارآفرين، در مراکز و موسسات آموزش عالي به گونه اي تدوين کنيم که مباحث آموزشي در جهت تقويت ويژگيهاي کارآفريني باشد
.

 
کلید واژه: کارآفريني، توفيق طلبي، رقابت طلبي، نياز به قدرت، ريسک پذيري، مرکز کنترل، مالک - مدير، مدير حرفه اي، آموزش عالي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 74   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی