برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پهنه بندی خشکسالی شهرستان خلخال با رویکرد آمایش سرزمین با شاخص بارش استاندارد (SPI) توسط GIS

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شمس نجاتي ساسان,رهنما مقدم يوسف,شمس نجاتي سرور
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

ارزيابي توان اکولوژيک کاربري سرزمين تعيين کننده قابليت بالقوه سرزمين در توسعه است که در مراحل اوليه آمايش سرزمين و پس از مراحل شناسايي و تجزيه و تحليل و جمع بندي منابع و پيش از ارزيابي توان اقتصادي و اجتماعي و در قالب مدل هاي کاربري اراضي جهت نايل شدن به توسعه پايدار در سطح ملي و منطقه اي مطرح است. در اين ميان مقادير بارندگي و کميت آب در دسترس از جمله منابع داراي اهميت بالا است که نقش کليدي دارد. کاربري هاي مختلف که در مدل هاي کاربري اراضي مورد استفاده است نيازمندي هاي مختلف به اين منبع دارند. توجه به اين عامل در کشور که در محدوده خشک و نيمه خشک واقع گرديده لزوم توجه و اهميت مديريت منابع آب را مشخص مي نمايد. از اينرو در اين مطالعه با اين ديدگاه با به بکارگيري شاخص خشکسالي استاندارد SPI که از جمله شاخص هاي ساده و انعطاف پذير در خشکسالي هواشناسي است و با بهره گيري از داده هاي ايستگاه هاي بارانسنجي در سطح شهرستان در دوره 11 ساله و مقياس زماني سالانه با کاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي و ميانيابي داده ها با روش IDW در ابعاد شبکه 500 * 500 متر به منظور شناسايي پهنه هايي که بيشترين آسيب پذيري از اين پديده را دارند نموديم. نتايج اين مطالعه مشخص نمود که بيشترين آسيب پذيري از اين پديده در بخش غرب شهرستان و در بخش خورش رستم مي باشد که در فرمت رقومي و شبکه و مختصات UTM و پهنه هايي با درجات متفاوت از اين پديده تعيين گرديد که لزوم اجراي طرح هاي توسعه متناسب و سازگار با کميت آب و آسيب پذيري از اين پديده را مي طلبد.
 
کلید واژه: ارزيابي توان اکولوژيک، منابع آب، آمايش سرزين، توسعه پايدار، شاخص بارندگي استاندارد (SPI)، سيستم اطلاعات جغرافيايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 70   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی