برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی روند خشکسالی و پارامترهای اقلیمی موثر بر آن با استفاده از شاخص RDI در منطقه زابل

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پورمحمدي سمانه,مبين محمدحسين,رحيميان محمدحسن
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

يکي از پديده هاي طبيعي که اخيرا دامنگير کشور ما شده است پديده خزنده خشکسالي است. اين پديده در اقليم هاي خشک و شکننده بويژه در بخش مرکزي کشور آثار مخرب بيشتري داشته و صدمات زيادتري را خصوصا به بخش کشاورزي وارد نموده است. علاوه بر اين، خشکسالي هاي حاضر آثار منفي دراز مدتي را نيز در آينده کل منطقه به جاي خواهند گذاشت که جهت جلوگيري از عواقب آن نيازمند چاره انديشي جدي در اين زمينه مي باشيم.
پديده خشکسالي متاثر از چندين پارامتر اقليمي مانند دما، بارش، تبخير و تعرق و غيره است که هر کدام نقش مشخصي را در بروز اين پديده، شدت و وسعت آن ايفا مي نمايند. در تحقيق حاضر پس از معرفي شاخص هاي متداول در تعيين خشکسالي، به بيان مزايا، معايب، اجزاي سازنده آنها و نقش پارامترهاي اقليمي در هر يک از اين شاخص ها پرداخته شده است. با توجه به اهميت و نقش موثر تبخير و تعرق بر پديده خشکسالي، شاخص جديدي به نام(Reconnaissance Drought Index) RDI ، به عنوان شاخصي که هم بارندگي و هم تبخير و تعرق را دخالت مي دهد، معرفي و در اين تحقيق بکار رفته است. بدين منظور به کمک داده هاي اقليمي پنجاه ساله ثبت شده در ايستگاه زابل و استفاده از روش هارگريوز- ساماني، ميزان تبخير و تعرق پتانسيل ماهانه محاسبه و سپس شاخص RDI براي سالهاي آماري مورد نظر محاسبه گرديده است. نهايتا به بررسي روند تغييرات اين شاخص در طي دوره آماري و مقايسه آن با روند تغييرات ساير پارامترهاي اقليمي از جمله دما و تبخير و تعرق پرداخته شده است. نتايج اين تحقيق بيانگر نقش موثر تبخير و تعرق بر شدت و وسعت خشکالي ها و لذا کارآيي شاخص RDI در اينگونه مطالعات مي باشد. در انتهاي اين مقاله نيز توصيه ها و پيشنهاداتي در زمينه شناخت موثرتر خشکسالي ها از طريق شاخص هاي موجود ارايه و سپس راهکارهاي عملي مقابله با اين پديده نيز مطرح و مورد بحث واقع شده است. 
 
کلید واژه: خشکسالي، شاخص RDI، تبخير و تعرق، هارگريوز ساماني، زابل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 53   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی