برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پایش و پهنه بندی خشکسالی های شرق کشور در محیط GIS

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: برهاني رضا,طحان محمدرضا,برزگان مريم
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

خشکسالي پديده اي اقليمي است که وقوع آن در اغلب مناطق جهان اجتناب ناپذير است و به لحاظ تلفات جاني و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي در مقايسه با ساير بلاياي طبيعي از اهميت بيشتري برخوردار است. اين پديده در مناطق خشک همچون نواحي شرق کشور ايران به دليل ويژگي هاي خاص اقليمي از جمله بارش کم، نوسانات شديد بارندگي در سالهاي مختلف، توزيع نامناسب بارندگي در طول سال و تغييرات شديد مکاني و زماني بارندگي، نمود بيشتري دارد.
به منظور پايش خشکسالي از سوي محققين در سراسر دنيا روش هاي مختلفي پيشنهاد شده است. يکي از اين روش ها، روش شناخته شده
(Standardized Precipitation Index) SPI است. از جمله مزاياي شاخص SPI اينست که به تحليلگر اين امکان را مي دهد تا تعداد وقوع خشکسالي اتفاق افتاده را در مقياس هاي زماني مختلف تعيين نمايد. در عين حال به دليل بي بعد بودن اين شاخص مي توان به کمک آن اطلاعات مناطق مختلف را با هم مقايسه و نقشه هاي گستره خشکسالي را با دقت بيشتري توليد نمود. مزيت ديگر اين شاخص آن است که مي توان با برازش خشکسالي ها بر تابع چگالي احتمال، تحليل فراواني را بر روي آن انجام داد.
در اين تحقيق پديده خشکسالي در سه استان خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان با استفاده از شاخص
SPI در مقياس هاي زماني 3، 6، 9 و 12 ماهه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت و پس از محاسبه فراواني خشکسالي ها در 32 ايستگاه سينوپتيک و کليماتولوژي منطقه مورد مطالعه (در دوره آماري 2007 -1993)، نقشه هاي گستره آن در محيط Arcview توليد گرديد.

 
کلید واژه: خشکسالي، شاخص SPI، تحليل فراواني، پهنه بندي، Arcview، شرق ايران
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 82   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی